Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Ngày Nạp Có Quà Khủng, Lễ Hội Lại Phản Vàng

Ngày Nạp Có Quà Khủng, Lễ Hội Lại Phản Vàng

2019-06-25 21:00:00

Hoạt động 1: Nạp Đơn Lẻ Nhận Quà Hấp Dẫn

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP ĐƠN LẺ đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc để nhận quà.
Ví dụ: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP ĐƠN LẺ 1000 vàng, sẽ chỉ lĩnh thưởng được ở mức 1000 vàng.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

NP ĐƠN L

QUÀ

100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *10 + To Thuyền Lnh*5

200 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *20 + To Thuyền Lnh*10

500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *50 + To Thuyền Lnh*25

1000 Vàng

Kim sắc hồn thạch*1+ To Thuyền Lnh*50

2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *200 +Anh hồn lư *10

5000 Vàng

Hỗn Nguyên Thạch*50 +Tinh tú toái phiến *250+Linh Ngọc *500

10000 Vàng

Bồi Nguyên Đan*300 +Tam Sinh Thạch*20+Linh Ngọc *2000

Hoạt động 2: Nạp Tích Lũy Nhận Quà Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc để nhận quà.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Np Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

100 Vàng

Phiếu đổi thú cưỡi*10+ Quân Lệnh Trạng(không hoàn chỉnh)*5+Vàng*100

200Vàng

1000 Vạn Đồng*2+ Cuốc đào khoáng*10+Rượu thanh mai *2

500 Vàng

Vé đặc cược Thần Thú*5+ Cuốc đào khoáng*50+ Rượu thanh mai *5

1000 Vàng

Tinh tú toái phiến *100+ Cuốc đào khoáng*100+Bạo thạch hồng vận *2

3000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Tinh tú toái phiến *200+ Phiếu đặt cược thần thú*10+Anh hồn lư *10

5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+ Kim sắc hồn thạch*5+ Chúc phúc bảo thạch*5+Linh ngọc*500

10000 Vàng

Linh ngọc*1000+Kim sắc hồn thạch*10 +Anh hồn toái phiến *50+Loạn thế hồng nhan tim*10

20000 Vàng

Bát bảo lưu kim toản toái phiến(Trương Ninh)*50+ Tiến cấp đan cao cấp*10

30000 Vàng

Anh Hồn Tàn Nguyệt*1

40000 Vàng

Đan chú hồn*2000+ Bát bảo lưu kim toản toái phiến*100+ Nước tu luyện*2000

50000 Vàng

Bảo thạch Kỹ công, Pháp công cấp 10+ Sách chuyển đổi Bảo thạch cao cấp cấp 10

60000 Vàng

Bảo thạch Trúng , trúng choáng cấp 10+ Bảo thạch Kỹ thủ, Phổ thủ cấp 10


Hoạt động 3: Nạp Vàng Mỗi Ngày Tặng Quà Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng quà. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

VÀNG NGÀY SAU HOÀN

Từ 200 đến dưới 500

To thuyn lnh*10 +Vàng*250

Từ 500 đến dưới 1000

Đá ngũ sắc *20+Vàng*600

Từ 1000 đến dưới 2000

Anh hn lư*10 +Vàng*1500

Từ 2000 đến dưới 5000

Hỗn nguyên thạch *50+Vàng*2500

Từ 5000 đến dưới 10000

Tam Sinh Thạch*30+Tẩy tủy đan*300+Vàng*6000

Từ 10000 đến dưới 30000

Tam Sinh Thạch*50+Tẩy tủy đan*600+Vàng*12000

Lưu ý: Quà sẽ phát nội trong 24 giờ của ngày kế tiếp các bạn nhé! Ví dụ: Người chơi

NGÀY 26/06 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 27/06 sẽ nhận được Hỗn nguyên thạch *50+Vàng*2500.

NGÀY 27/06 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 28/06 nhận được Hỗn nguyên thạch *50+Vàng*2500.

Ngày 28/06 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 29/06 nhận được Hỗn nguyên thạch *50+Vàng*2500.

Hoạt động 4: Vòng Quay Phong Thưởng - Tăng Tỷ Lệ Phản, Tỷ Lệ Phản Bình Quân Lên Tới 350%

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng để tham gia hoạt động.

Hoạt động 5: Chạy đua với thời gian - Đấu giá kiếm vật phẩm hiếm

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào để tham gia hoạt động. Nội dung chi tiết về hoạt động như ảnh dưới:

Hoạt động 6: Cổ Thành Tìm Bảo – Kho Báu Vô Vàn

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội Dung: Khi hoạt động mở ra người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia vào hoạt động. Nhớ đi hết số lượt còn trong mỗi bản đồ thành trì vì khi thời gian kết thúc tất cả sẽ mất hết!

Chi tiết hoạt động xem link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9662

Lưu ý:

Cổ thành hay phi phong tử nữ tải được 100% rồi không vào được là lỗi của trình duyệt web máy tính của người chơi. Để khắc phục tình trạng này thì người chơi có thể xóa lịch sử duyệt web rồi f5 tải lại sẽ vào được. Chú ý nhớ tài khoản và mật khẩu tránh trường hợp quên.

Hoạt động 7: Thiên Hạ Quy Phục Ngay CóThánh Trương Liêu

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, kích vào để tham gia HĐ. Chi tiết như hình dưới:

Hoạt động 8: Lễ mừng ngày xuân

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi nhấn vào biểu tượng để tham gia. quy tắc hoạt động thì người chơi bấm vào biểu tượng hoạt động để coi chi tiết nhé!

Hoạt động 9: Giảm Giá Tẩy Tướng Hồn Đặc Cấp

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi kích vào Đặc sắc để tham gia hoạt động.

Lưu ý: giảm 30% tẩy tướng hồn là tẩy tướng hồn đặc cấp (đã nuốt 6 lần tướng hồn vàng), các bạn xem ảnh phía dưới để nắm rõ hơn (thuộc tính tương hồn).

Hoạt động 10: Vàng Vào Như Nước, Nhanh Tay Kiếm Thôi

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi kích vào để tham gia hoạt động.
-Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi được miễn phí đặt cược 2 lần.
-Người chơi nạp ĐƠN LẺ đạt đến mức chỉ định có thể tăng mức Vàng đặt cược.

Cụ thể xem đường link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9660

Hoạt động 11: Quỹ Hoạt Động Noel

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi nhấn vào biểu tượng để tham gia hoạt động

Hoạt động 12: Có Vay Không Trả

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi kích vào để tham gia hoạt động. quy tắc hoạt động thì kích vào hoạt động rồi xem chi tiết.


Quà Top 1

Tiến cấp đan cao cấp*10Phá Nguyệt*5Phượng Đồng*50

Quà Top 2

Tiến cấp đan cao cấp*5Phá Nguyệt*5Phượng Đồng*50

Quà Top 3

Tiến cấp đan cao cấp*3Phá Nguyệt*5Phượng Đồng*50

Quà Top 4

Phá Nguyệt*8Phượng Đồng*50

Quà Top 5

Phượng Đồng*100

Quà Top 6-10

Long Tinh*100Truy Tinh*30

Quà Top 11-50

Long Tinh*50Truy Tinh*20

Quà Top 51-100

Long Tinh*50Truy Tinh*10

Hoạt động 13: Ngày Ngày Vui Nạp - Quà Nhận Liền Tay

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 30/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Người chơi kích vào để tham gia hoạt động.

Quà Nạp Mỗi Ngày: 300 Thể lực; Hồng nhan kĩ tím ngẫu nhiên*1; 200 Tâm pháp; 200 Nội lực

Quà Nạp Đủ 3 Ngày: 100 Chiến hồn; 50 Đá ngũ sắc; 10 Thư tình; Bảo thạch cấp 8 ngẫu nhiên*1

Quà Nạp Đủ 5 Ngày: Hỗn nguyên thạch*50; Dược 10 ngẫu nhiên*1; 99 Hoa*1; 50 Toái phiến thần binh hồn phách

Hoạt động 14: Thần Thú GOGOGO

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi tối mỗi ngày từ 21:00 đến 21:30, người chơi vào Áp Tống trong Tiên Cảnh (Cấp 110 trở lên sẽ mở) để tham gia hoạt động Thần Thú GO GO GO. Người chơi thông qua tiêu hao Vé đặt cược thần thú thì có thể tham gia hoạt động.

Quy tắc:
1. Thời gian hoạt động hàng ngày: 21:00-21:30
2. Hoạt động được phân là 5 phút 1 vòng, trước mỗi vòng 3 phút là thời gian đặt cược. Sau đó 2 phút là thời gian thi đấu. Khi trận đấu diễn ra không để tiến hành đặt cược nữa.
3. Thần thú có các loại sau: Thỏ con, Tiểu Quy, Tiểu Kê
4. Quy tắc thi đấu Thần Thú: Trong thời gian 2 phút cuộc thi diễn ra, thú nào về đích trước là thắng. Nếu sau 2 phút kết thúc, nếu không có thú nào về đích, thì sẽ tính thú nào gần đích nhất thú đó sẽ thắng.
5. Phần thường cược sẽ được phát sau khi hoạt động kết thúc khoảng 5 phút.
6. Quy tắc cược: Trong thời gian 3 phút, người chơi có thể tiến hành đặt cược bất kì 1 con thú nào, có thể cược nhiều thú cùng lúc. Cũng có thể đặt cược nhiều cho 1 con thú.

7. Phần thưởng: Nếu đặt cược thành công có thể lĩnh được Rương May Mắn Thần Thú GO GO GO. Mở rương ngẫu nhiên lĩnh được 1 phần thưởng trong số các phần thưởng sau: 188 vạn đồng, 50 vàng, 2 tinh tú toái phiến, 20 hoàng sắc lệnh bài, 1 cửu long hoàng kim kích, 1 vé đặt cược. Nếu đặt cược thất bại, vẫn có thể lĩnh được Bảo Rương cổ vũ Thần Thú GO GO GO. (50 vạn đồng)
8. Vé đổi may mắn, người chơi có thể tự đổi đồ theo ý muốn. Người chơi kích vào “Sử Dụng” để mở ra giao diện. Vé đổi may mắn này có thể sử dụng sau khi hoạt động kết thúc.

Chú Ý:
1. Trong thời gian hoạt động, hệ thống sẽ gửi tặng 5 vé cược thần thú
2. Vé cược giá 20 vàng 1 vé
3. Phần thưởng chuẩn là phần thưởng hiển thị trong game
4. 1 vé đặt cược tương ứng với 1 bảo rương ( Ví dụ: Mĩ Nhân đặt cược thỏ con 5 vé, đặt cược Tiêu Quy 3 vé. Nếu Tiểu Quy thắng, Mĩ Nhân sẽ nhận được 5 bảo rương cổ vũ + 3 bảo rương may mắn.)

Hoạt động 15: Hoạt động lễ hội

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Trong thời gian hoạt động người chơi kích vàođể tham gia hoạt động. sau khi kết thúc hoạt động hệ thống sẽ căn cứ tỉ lệ phản vàng trong bảng xếp hạng phản vàng hoạt động, tiểu càng nhiều cuối cùng vàng được phản càng nhiều nhé !!!

Hoạt động 16 Thử Tài Câu Cá Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 26/6 đến 23:40 Ngày 28/6 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S528


Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày người chơi có thể nhận được một mồi câu miễn phí thông qua Thư của mình, cũng có thể tiêu 50 Vàng để câu cá 1 lần hoặc tiêu 450 vàng để câu cá 10 lần (10 lần câu liên tiếp chắc chắn sẽ nhận được Phá Trận Bá Vương Thương toái phiến, dùng để nâng cấp Danh tướng kĩ Thần Mã Siêu và thăng Thần Mã Siêu lên Thánh mã Siêu)

Lưu ý nhỏ: Trước khi bước vào trò chơi, bạn nên kiểm tra lại Túi đồ của mình nhé, hãy chắc chắn rằng Túi đồ vẫn còn vị trí trống trước khi bắt đầu. Hãy bấm vào biểu tượng để tham gia. Mời bạn xem hình dưới đây để biết thêm chi tiết:

Thử Tài Câu Cá

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc
Ngày 25 tháng 6 năm 2019