Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Công cáo > Thông Báo Gộp Server 13:00 07/8/2018

Thông Báo Gộp Server 13:00 07/8/2018

2018-08-06 14:17:57

Người chơi Phong Lưu Tam Quốc thân mến:

Để người chơi trải nghiệm nhiều hơn, được cơ hội giao lưu với nhiều người chơi hơn, BQT tiến hành gộp một số server Phong Lưu Tam Quốc.

Trước khi gộp, chức năng Tam Quốc Đại Loạn Đấu sẽ đóng, sau khi mở nó sẽ được mở lại. Thời gian mở người chơi có thể theo dõi trên trang chủ.

Thời gian gộp server: 13:00 07/08

Trong thời gian tiến hành, tất cả những server gộp sẽ tạm thời không đăng nhập được. Sau khi gộp xong, người chơi có thể đăng nhập bình thường. Người chơi có thể thông báo cho nhau để được biết rõ.

Lưu ý đặc biệt: cần lấy hết quà trong Thư về trước khi gộp SV nếu không sẽ bị mất hết quà trong Thư

Thời gian

Server

Quà Gộp Server

 13:00 Ngày 07/08 

S488-S489

S489:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S488:2000Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S485-S487

S487:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S486:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S485:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S482-S484

S484:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S483:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S392:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S479-S481

S481:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S480:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S479:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S476-S478

S478:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S477:2000Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S376:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S473-S475

S475:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S474:2000Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S473:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S470-S472

S472:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S471:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S470:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S467-S469

S469:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S468:2000Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S467:3000Vạn 
Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S464-S466

S466:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S465:2000Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S464:3000Vạn 
Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S461-S463

S463:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S462:2000 Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S461:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S458-S460

S460:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S459:2000 Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S458:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S457-S455

S457:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S456:2000 Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S455:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S454-S452

S454:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S453:2000 Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S452:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S451-S449

S451:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S450:2000 Vạn 
Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S449:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S446-S448

S448:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S447:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S446:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S443-S445

S445:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S444:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S443:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S440-S442

S442:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S441:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S440:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S437-S439

S439:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S438:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S437:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S434-S436

S436:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S435:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S434:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S431-S433

S433:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S432:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S431:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S428-S430

S430:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S429:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S428:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S425-S427

S427:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S426:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S425:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S422-S424

S424:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S423:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S422:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S419-S421

S421:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S420:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S419:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S416-S418

S418:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S417:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S416:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S413-S415

S415:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S414:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S413:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S409-S412

S412:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S420:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S419:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S389-S401

S401:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S389:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S392-S395

S395:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S392:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S389-S391

S391:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S389:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S380-S386

S386:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S383:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S380:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S372-S377

S377:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S374:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S372:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S357-S368

S368:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S362:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S357:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S332-S347

S347:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S332:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S305-S324

S324:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S315:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S305:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S285-S300

S300:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S294:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S285:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S266-S278

S278:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S272:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S266:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S252-S260

S260:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S256:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S252:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S234-S247

S247:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S242:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S234:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

Lưu ý: Quà gp server s phát trong 24 gi sau khi gp xong, phát thông qua hình thc phát l bao, người chơi nhn vào biu tượng Lĩnh thưởng trong game để nhn.

Chi tiết quà thưởng gộp server

Gộp server là tiến hành gộp 2 hay nhiều server lại, sau khi gộp server người chơi ở các server khác nhau có thể chơi được cùng nhau. Do thời gian mở của mỗi server khác nhau, nên sau khi gộp server, nên level và trang bị của người chơi có phần chênh lệch nhau, các server mở sau thì level và trang bị của người chơi càng thấp hơn so với server mở trước.

Để có thể đuổi kịp được những người chơi ở các server mở trước, và tạo ra được sự cạnh tranh công bằng hơn, nên vậy những người chơi ở các server sau sẽ được bồi thường nhiều hơn. Nguyên tắc bồi thường được tính như sau: số ngày cách nhau giữa các server * (200 vạn đồng + 200 thể lực) .

BQT trân trọng thông báo!

Quy tắc gộp server và ghi chú gộp server: Bấm vào đây

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=6594


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 06 tháng 08 năm 2018