Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Tin tức > Giới Thiệu Thuộc Tinh Chi Tiết Của 2 Hồng Nhan Mới

Giới Thiệu Thuộc Tinh Chi Tiết Của 2 Hồng Nhan Mới

2018-06-27 14:05:10

Hồng Nhan: Cùng Chung Mối Thù

Cùng Chung Mối Thù cấp 1: Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 50 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 200.

Cùng Chung Mối Thù cấp 2:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 45 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 200.

Cùng Chung Mối Thù cấp 3:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 40 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 200.

Cùng Chung Mối Thù cấp 4:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 35 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 200.

Cùng Chung Mối Thù cấp 5: Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 30 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 200.

Cùng Chung Mối Thù cấp 6:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 25 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 180.

Cùng Chung Mối Thù cấp 7:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 20 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 160.

Cùng Chung Mối Thù cấp 8: Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 15 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 140.

Cùng Chung Mối Thù cấp 9:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 15 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 120.

Cùng Chung Mối Thù cấp 10:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 15 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 100.

Cùng Chung Mối Thù cấp 11:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 15 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 80.

Cùng Chung Mối Thù cấp 12:  Đội bên mình nộ khí đánh kỹ công tối đa mỗi lần chỉ bị gia tăng 15 nộ, đồng thời nhiều nhất chỉ có thể gia tăng tới 60. 


Hồng Nhan: Tức Nộ Đình Sân


Tức Nộ Đình Sân cấp 1: Tăng thêm 10 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 70.  

Tức Nộ Đình Sân cấp 2: Tăng thêm 15 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 60.  

Tức Nộ Đình Sân cấp 3: Tăng thêm 20 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 55. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 4: Tăng thêm 25 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 50.  

Tức Nộ Đình Sân cấp 5: Tăng thêm 30 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 45. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 6:Tăng thêm 35 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 40. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 7: Tăng thêm 40 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 35. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 8: Tăng thêm 45 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 30.

Tức Nộ Đình Sân cấp 9: Tăng thêm 50 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 25. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 10: Tăng thêm 55 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 20. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 11: Tăng thêm 60 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 15. 

Tức Nộ Đình Sân cấp 12: Tăng thêm 60 nộ khí tối đa đánh kỹ công của bên địch, nhiều nhất mỗi lần có thể bị giảm đi 10. 


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc
Ngày 27 tháng 06 năm 2018