• 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày thêm 3 lần sử dụng.
 • 2. Võ Đài: Mua thêm số lần khiêu chiến mỗi ngày.
 • 3. Thành viên bang có thể hiến 30 vàng, mỗi lần công huân+100
 • 4. Dùng vàng nhượng tinh 「cải mệnh」 1 lần, tăng tỷ lệ được tinh tú tốt.
 • 5. Tế Ma Tổ hiến Đế vương quả, C.huân+100, tăng nếu hộ tống.
 • 6. Tế Ma Tổ hiến Thiên hương quả, C.huân+100, tăng nếu hộ tống.
 • 7. Tam Quốc tranh bá: Tự động tham chiến
 • 8. Tặng hoa: có thể tặng bạn bè 99 hoa
 • 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày thêm 5 lần sử dụng.
 • 2. Thành viên bang hiến 90 vàng, công huân+1000
 • 3. Tăng thời gian luyện công: Ngồi thiền đến 24 tiếng
 • 4. Dùng vàng nhượng tinh 「cải mệnh」 2 lần, tăng tỷ lệ được tinh tú tốt.
 • 5. Gồm mọi ưu đãi VIP1
 • 1. Dưỡng: Tăng dưỡng bạch kim, thuộc tính cao.
 • 2. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày thêm 7 lần sử dụng.
 • 3. Thêm chức năng dùng vàng "Làm mới Thần Bí"
 • 4. Thiết lập phụ bản anh hùng: Mỗi ngày dùng vàng cài phụ bản anh hùng 1 lần.
 • 5. Boss chiến phục sinh 5 lần, tăng chiến lực.
 • 6. Cổ vũ: Boss chiến dùng vàng cổ vũ.
 • 7. Mỗi ngày 18 lần dùng vàng mua tinh lực để đào khoáng.
 • 8. Dùng vàng nhượng tinh : Tăng số lần dùng vàng mở 「cải mệnh」 lên 5 lần, được 「Thái Sơ」và các tinh tú khác.
 • 9. Trợ thủ: Nhận thưởng Nhiệm Vụ trợ thủ game sôi nổi.
 • 10. Thiết lập phá quân lục: mỗi ngày 5 lần dùng vàng thiết lập Phá quân lục.
 • 11. Gồm mọi ưu đãi VIP1-2.
 • 1. Thể lực: Người chơi có thể mua thể lực 6 lần 1 ngày
 • 2. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày thêm 9 lần sử dụng.
 • 3. Sách luyện trực tiếp hoàn thành: Dùng vàng thay nguyên liệu thiếu.
 • 4. Dùng vàng nhượng tinh「cải mệnh」 10 lần, tăng tỷ lệ được tinh tú tốt.
 • 5. Dùng vàng tăng cấp mạch, giảm thời gian CD.
 • 6. Rèn: Thêm"Rèn ngay trang bị" sau khi vượt phụ bản tinh anh.
 • 7. Di Châu Tầm Tiên: Triệu hồi Thuyền Rồng.
 • 8. Di Châu Tầm Tiên: Trên đường có thể cổ vũ.
 • 9. Di Châu Tầm Tiên: Dùng vàng tăng tốc đến Di Châu.
 • 10. Dưới cấp 25 có tính năng mở xem kết quả chiến đấu.
 • 11. Gồm mọi ưu đãi VIP1-3.
 • 1. Làm mới giản hóa khai thác: Một kích liền có ngay khoáng thạch cao cấp.
 • 2. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày thêm 30 lần sử dụng.
 • 3. Nhượng tinh 1 lần: Nhấp 1 lần, không cần nhấp chuột nhiều lần.
 • 4. Dùng vàng nhượng tinh 「cải mệnh」 30 lần, tăng tỷ lệ được tinh tú tốt.
 • 5. Dưỡng:Thêm dưỡng kim cương , xuất thuộc tính cao hơn.
 • 6. Trực tiếp chế dược: Dùng vàng trực tiếp chế dược cấp tương ứng(Cấp 1-5).
 • 7. Thiết lập phụ bản anh hùng: Mỗi ngày dùng vàng cài PB anh hùng 2 lần.
 • 8. Mỹ nhân thế thân:Dùng mỹ nhân thế thân, tự động tham gia hoạt động, tránh bỏ lỡ.
 • 9. Dùng vàng truyền công đồng hành :Dùng vàng đảm bảo 100% truyền công ,dưỡng, dược, tăng cấp cho đồng hành.
 • 10. Tẩy luyện số lượng lớn: Tướng hồn có thể sử dụng tính năng tẩy luyện với số lượng nhiều.
 • 11. Gồm mọi ưu đãi VIP1-4.
 • 1. Thể lực: Người chơi có thể mua thể lực 21 lần 1 ngày
 • 2. Bồn Bảo Tụ: Dùng lượng lớn mỗi lần.
 • 3. Dưỡng :Tăng dưỡng chí tôn, mọi thuộc tính+5.
 • 4. Trợ thủ: Nhận được thêm nhiều hoạt bát từ thưởng nhiệm vụ.
 • 5. Gồm mọi ưu đãi VIP1-5.
 • 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày sử dụng lên đến 50 lần.
 • 2. Dùng Bồn Bảo Tụ: Thiếu Đồng tự động dùng.
 • 3. Tự mua thể lực: Khi thể lực giảm tự chọn mua.
 • 4. Dược tễ: Giao diện dược ở nhân vật có thể trực tiếp dùng dược cấp 6(lv60).
 • 5. Gồm mọi ưu đãi VIP1-6.
 • 1. Thể lực: Người chơi có thể mua thể lực 46 lần 1 ngày
 • 2. Trợ thủ: Nhận thêm nhiều hoạt bát từ thưởng nhiệm vụ.
 • 3. Gồm mọi ưu đãi VIP1-7.
 • 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày sử dụng lên đến 100 lần.
 • 2. Gồm mọi ưu đãi VIP1-8.
 • 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày sử dụng lên đến 200 lần.
 • 2. Trợ thủ: Nhận thêm nhiều hoạt bát từ thưởng nhiệm vụ.
 • 3. Gồm mọi ưu đãi VIP1-9.
 • 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày sử dụng lên đến 300 lần.
 • 2. Gồm mọi ưu đãi VIP1-10.
 • 1. Bồn Bảo Tụ: Mỗi ngày sử dụng lên đến 600 lần.
 • 2. Gồm mọi ưu đãi VIP1-11.