Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Dữ liệu > Giới Thiệu Công Năng Độ Thần

Giới Thiệu Công Năng Độ Thần

2018-06-09 13:48:11

1.Mở Công Năng Độ Thần

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ manh mối chính cấp 220 sẽ mở công năng này, sau khi mở công năng người chơi kích biểu tượng “Độ Thần”  để vào công năng.

2. Giới Thiểu Công Năng
Người chơi thông qua xài Hoa Củ Lạc và Củ Lạc để nâng sao cho độ thần, sau khi nâng sao tới cấp sao nhất định sẽ mở giao diện độ thần tương ứng, công năng độ thần không những tặng cho bạn thuộc tính cũ mà còn có thể nhận được thuộc tính bổ sung. Thuộc tính của độ thần không được kế thừa.
3. Giao Diện Vắn Tắt Công Năng

3.1. Hiện thị số lượng nguyên liệu: là số lượng hoa củ lạc và bủ lạc trước mắt mình đang có.

3.2. Tiến độ nâng sao: hiện thị tiến độ nâng sao của tướng mắt, hai đầu bên phải trái có nút bấm vào để lật trang và được vào giao diện công năng đã kích hoạt của độ thần.
3.3. Nút để năng sao: bấm nút phải tốn hoa củ lạc và củ lạc tăng tiến độ nâng sao cho độ thần.
3.4. Trang của cây củ lạc: hiện thị thông tin của cây củ lạc trong thời điểm trước mắt và cây củ lạc của cấp này có thể dung dưỡng.

4.Giới Thiểu Chi Tiết Công Năng

4.1. Cách kiếm nguyên liệu: thông qua dung dưỡng cây thần thụ để kiếm Hoa củ lạc và Củ lạc.
 Cây Củ Lạc:
 Sinh trưởng của cây

Mọi người chơi đều có thể sở hữu 1 cây củ lạc, cây củ lạc được sinh trưởng theo thời gian và được ra hoa kết quà, sau khi củ lạc chin người chơi sẽ tự động nhận được hoa củ lạc và củ lạc. Người chơi cũng có thể tốn vàng hoặc EXP thừa dung dưỡng cho cây củ lạc và giúp cây được sinh trưởng nhanh hơn.

5 giai đoạn dung dưỡng cây củ lạc

Sauk hi tiến độ dung dưỡng đầy sẽ gặt được hoa củ lạc và củ lạc, số lượng gặt được là ngẫu nhiên.

5.2 Nâng sao: tốn hoa củ lạc và củ lạc để nâng sao, nâng sao lại được phân chia theo 2 giai đoạn: nâng sao hoa củ lạc và nâng sao củ lạc. nâng sao cho giai đoạn màu đỏ cần tốn hoa củ lạc, nâng sao cho giai đoạn màu xanh cần tốn nguyên liệu củ lạc.

Sau khi nâng sau đạt đến cấp 1 sẽ mở công năng tương ứng.

Những công năng độ thần đã mở trong phiên bản này có: công năng Dưỡng, Dược Tễ và Tướng hồn.

Thuộc tính cao nhất được gia tăng là: 40%

Thuộc tính độ thần

Dưỡng Độ Thần:

Nâng sau độ thần đạt cấp 1 là mở công năng bồi dưỡng đồ thần.

Rồi người chơi quay về công năng Nhật Vật bấm vào công năng Dưỡng, phía bên phải giao diện công năng có nút độ thần, bấm nút sẽ có thể dưỡng thêm lại 1 lần nữa cho tướng, trị số bồi dưỡng và cấp độ thần đạt được cấp nhất định có thể nhận được thuộc tính bổ sung.

Võ: 0% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 2, bồi dưỡng Võ đạt tới 900.

Kỹ: 0% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 2, bồi dưỡng Kỹ đạt tới 900.

Pháp: 0% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 2, bồi dưỡng Pháp đạt tới 900.


Võ: 5% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 2, bồi dưỡng Võ đạt tới 950.

Kỹ: 5% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 2, bồi dưỡng Kỹ đạt tới 950.

Pháp: 5% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 2, bồi dưỡng Pháp đạt tới 950.


Võ: 10% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 4, bồi dưỡng Võ đạt tới 1000.

Kỹ: 10% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 4, bồi dưỡng Kỹ đạt tới 1000.

Pháp: 10% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 4, bồi dưỡng Pháp đạt tới 1000.


Võ: 15% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 6, bồi dưỡng Võ đạt tới 1100.

Kỹ: 15% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 6, bồi dưỡng Kỹ đạt tới 1100.

Pháp: 15% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 6, bồi dưỡng Pháp đạt tới 1100.


Võ: 25% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 8, bồi dưỡng Võ đạt tới 1200.

Kỹ: 25% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 8, bồi dưỡng Kỹ đạt tới 1200.

Pháp: 25% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 8, bồi dưỡng Pháp đạt tới 1200.


Võ: 40% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp max, bồi dưỡng Võ đạt tới max

Kỹ: 40% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp max, bồi dưỡng Kỹ đạt tới max

Pháp: 40% cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp max, bồi dưỡng Pháp đạt tới max


Dược Độ Thần:

Cấp Độ Thần đạt cấp 11 sẽ mở công năng Dược Độ Thần.

Nâng sau độ thần đạt cấp 1 là mở công năng bồi dưỡng đồ thần.

Rồi người chơi quay về công năng Nhật Vật bấm vào công năng Dược Tễ, phía bên phải giao diện công năng có nút độ thần, bấm nút sẽ có thể sử dụng dược tế lại 1 lần nữa cho tướng, Hồn dược kích hoạt và cấp độ thần đạt được cấp nhất định có thể nhận được thuộc tính bổ sung.

Kỹ được gia tăng: 0%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 12, cần ăn: hồn dược cấp 5


Kỹ được gia tăng: 5%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 12, cần ăn: hồn dược cấp 6


Kỹ được gia tăng: 10%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 14, cần ăn: hồn dược cấp 7


Kỹ được gia tăng: 15%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 16, cần ăn: hồn dược cấp 8


Kỹ được gia tăng: 25%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 18, cần ăn: hồn dược cấp 9


Kỹ được gia tăng: 40%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt  max cấp, cần ăn: hồn dược max cấp


Độ Thần Tướng Hồn:

Cấp Độ Thần đạt cấp 21 sẽ mở công năng Dược Độ Thần.

Nâng sau độ thần đạt cấp 1 là mở công năng bồi dưỡng đồ thần.
Rồi người chơi quay về công năng Tướng hồn bấm vào công năng Độ thần, bấm nút sẽ có thể tiến hành khóa tướng hồn, số lượng đặc cấp tướng hồn và cấp độ thần đạt được cấp nhất định có thể nhận được thuộc tính bổ sung.

Thuộc tính bổ sung của Độ Thần Tướng hồn: 0%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 22, số lượng đặc cấp tướng hồn có: 7


Thuộc tính bổ sung của Độ Thần Tướng hồn: 15%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt cấp 26, số lượng đặc cấp tướng hồn có: 12


Thuộc tính bổ sung của Độ Thần Tướng hồn: 40%

Cấp kế tiếp cần: cấp độ thần đạt max cấp , số lượng đặc cấp tướng hồn có: đầy hết.

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc
Ngày 09 tháng 06 năm 2018