Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Thần Long Tặng Danh Khủng! Tài Thần Cao Nhất Phản 300%

Thần Long Tặng Danh Khủng! Tài Thần Cao Nhất Phản 300%

2018-01-12 19:00:59

Hoạt động 1: Nạp Đơn Lẻ Nhận Quà Hấp Dẫn 

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP ĐƠN LẺ đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP ĐƠN LẺ 1000 vàng, sẽ chỉ lĩnh thưởng được ở mức 1000 vàng.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc   để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Nạp Đơn Lẻ

Phần Thưởng

100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+Thể lực*100

200 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+Thể lực*200+Thanh mai tửu*1

500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Tinh tú toái phiến*50+Đá ngũ sắc*1+Thanh mai tửu*5

1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*200+Đá ngũ sắc*2+Vé đặt cược thần thú*10 +Thanh mai tửu*10+Tiến cấp đan cao cấp*1

2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*400+Đá ngũ sắc*5+Vé đặt cược thần thú*20 +Toái phiến thần binh hồn phách*20+Tiến cấp đan cao cấp*2

5000 Vàng

Bồi nguyên đan*50+Hỗn nguyên thạch*50+Vé đặt cược thần thú*50+Tiến cấp đan cao cấp*5

10000 Vàng

Bồi nguyên đan*100+Hỗn nguyên thạch*100+Vé đặt cược thần thú*100+Tiến cấp đan cao cấp*10

Hoạt động 2: Nạp tích lũy

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+Thể lực*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+200 vạn đồng+Thể lực*200+Chiến hồn*50

 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+Đá ngũ sắc*10+Thể lực*300+Chiến hồn*50

 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Đá ngũ sắc*20+Tinh tú toái phiến*100+Loạn thế hồng nhan tim*10

 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Tẩy tủy đan*200+Toái phiến thần binh hồn phách*10+Chiến hồn*100

 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tẩy tủy đan*400+Tiến cấp đan cao cấp*5+Hỗn nguyên thạch*20+Chiến hồn*200

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*1000+Tẩy tủy đan*600+Tiến cấp đan cao cấp*10+Hỗn nguyên thạch*50+10000 Vàng

30000 Vàng

Hỗn nguyên thạch*100+10000 Vàng

50000 Vàng

Thi trang tướng chính*1 HOẶC thời trang đồng đội bt kì*1 (Liên h M Nhân để nhn)

Hoạt động 3: Nạp Vàng Chọn Quà Như Ý

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP TÍCH LŨY đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc để tham gia hoạt động

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc  để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Quà của mỗi mức nạp chỉ được chọn 1 phần. Sau khi chọn sẽ không thể đổi lại nên các bạn cân nhắc kĩ trước khi chọn quà nhé!

MỨC NẠP

PHN THƯỞNG (CHN 1 TRONG 4)

5000 Vàng

500 Đim Thiên Phú

50 Toái phiến thần binh hồn phách

100 Tẩy tủy đan

50 Đá ngũ sắc

10000 Vàng

80 Hỗn nguyên thạch

100 Bồi nguyên đan

Dược Võ 10

Dược Kỹ 10

20000 Vàng

Bảo thạch kỹ công cấp 8

Bảo thạch né cấp 8

Bảo thạch trúng cấp 8

Bảo thạch HP cấp 8

30000 Vàng

Bảo thạch kỹ công cấp 9

Bảo thạch né cấp 9

Bảo thạch trúng cấp 9

Bảo thạch HP cấp 9

50000 Vàng

Thẻ triệu hồi Thánh Trương Giác

Thẻ triệu hồi Thánh Gia Cát Lượng

Thẻ triệu hồi Thánh Tiểu Sư Muội

Thẻ triệu hồi Thánh Chu Du

Hoạt động 4: Tiêu tích lũy

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc   để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tiêu tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Tiêu 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Tiêu Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

Tiêu Tích Lũy 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+99 Hoa*1 +Tinh tú toái phiến*5+Thể lực*100

Tiêu Tích Lũy 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+99 Hoa*5 +Tinh tú toái phiến*10+Thể lực*200

Tiêu Tích Lũy 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+999 Hoa*1+Tinh tú toái phiến*15+Thể lực*300

Tiêu Tích Lũy 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Kim sắc hồn thạch*1+Tâm pháp*100 +Thanh mai tửu*10

Tiêu Tích Lũy 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Tâm pháp*200+Kim sắc hồn thạch*1+Sách chuyển đổi bảo thạch*1

Tiêu Tích Lũy 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*300+Kim sắc hồn thạch*2+Sách chuyển đổi bảo thạch*2

Tiêu Tích Lũy 20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*400+Kim sắc hồn thạch*3+Sách chuyển đổi bảo thạch*3

Tiêu Tích Lũy 30000 Vàng

Thẻ đi theo Bích Huyết Đan Tâm Nhược Y

Tiêu Tích Lũy 50000 Vàng

Bảo thạch né cấp 9*1


Thẻ đi theo Bích Huyết Đan Tâm Nhược Y

 Hoạt động 5: Lắc Tài Thân Vàng Nhiều Thêm Vui (Mức Cao Nhất Phản 300%)

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung:  Trong thời gian hoạt động, kích vào để tham gia HĐ. Chi tiết như hình dưới:

Hoạt động 6: Toàn Dân Đoạt Lì Xì (Quà Top Tặng Hỗn Nguyên Thạch)

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Chi tiết tại link http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=10063

Hoạt động 7: Ngọc Bội Đổi Quà- Niềm Vui Không Ngớt

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào  để tham gia hoạt động. Nội dung chi tiết về hoạt động như ảnh dưới:

1. Quà mỗi ngày chỉ phát cho top 10 BXH toàn SV vào lúc 24h hàng ngày khi hoạt động diễn ra. Quà này không có hiển thị trên BXH các bạn chú ý tránh nhầm lẫn.

2. Quà hiển thị trên BXH là quà được phát sau khi hoạt động đã kết thúc căn cứ vào thời điểm cuối cùng. Các bạn nếu đứng ở top quy định thì sẽ nhận được quà tương ứng còn nếu không nhận được thì có nghĩa là đã bị bật khỏi top và không có quà.

Hoạt động 8: Thần Thú GOGOGO

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi tối mỗi ngày từ 21:00 đến 21:30, người chơi vào Áp Tống trong Tiên Cảnh (Cấp 110 trở lên sẽ mở) để tham gia hoạt động Thần Thú GO GO GO. Người chơi thông qua tiêu hao Vé đặt cược thần thú thì có thể tham gia hoạt động.

 Chi tiết tại link: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=8&t=9603

Hoạt động 9: Thần Long Cầu Nguyện –Thần Long Tặng Siêu Cấp Danh Hiệu

Người chơi top 1 có thể liên hệ GM để đổi Thẻ triệu hồi đồng đội bất kì (Bao gồm Thánh Gia Cát Lượng)

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

ĐẶC BIỆT: 3 người chơi top 1, 2, 3 hoạt động lần này trong ngày 16/01 sau khi kết thúc hoạt động liên hệ Mỹ Nhân để được nhận Danh hiệu đặt riêng (đặt danh hiệu theo ý muốn). Lưu ý: Nội trong ngày 16/01 bắt buộc phải báo với Mỹ Nhân về danh hiệu muốn đặt, nếu quá thời gian phần thưởng này sẽ không còn, xin người chơi chú ý.

Hạng 1: Danh hiệu 3 dòng Võ Kĩ Pháp +150

Hạng 2: Danh hiệu 3 dòng Võ Kĩ Pháp +120

Hạng 3: Danh hiệu 3 dòng Võ Kĩ Pháp +100

Hoạt động 10: Thả Đèn Cầu Phúc, Phúc Về Muôn Phương

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. Người chơi có thể dùng Đồng hoặc Vàng để tiến hành cầu phúc. Số lần mỗi ngày đều có hạn, các bạn tranh thủ đừng bỏ lỡ nhé!

Hoạt động 11: Chạy đua với thời gian - Đấu giá kiếm vật phẩm hiếm

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào  để tham gia hoạt động. Nội dung chi tiết về hoạt động như ảnh dưới:

Hoạt động 12: Mạt chược tranh bá – Ai là Thần Bài?

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi nhấn vào biểu tượng để tham gia. Cách chơi:

1.     Mỗi ngày có thể miễn phí tham gia 1 lần.

2.     Người chơi nhấn bốc bài để nhận được những phần quà hấp dẫn

3.     Nhận thêm số lượt bốc dựa theo lượng vàng tiêu mỗi ngày.

4.     Bốc bài xong nhận được 2 quân bài, 2 quân cộng vào lấy số hàng đơn vị làm điểm đổi quà. Bốc được đôi hay 2 điểm+8 điểm được thưởng lớn.

5.     Sau khi bốc bài có thể chọn đổi 1 quân bài hoặc sử dụng điểm số hiện tại lĩnh thưởng.

Hoạt động 13: Đào Viên Tầm Bảo

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể kích vào biểu tượng Đào Viên Tầm Bảo để tham gia hoạt động.

Chi tiết hoạt động xem link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9648

Hoạt động 14: Khu Giảm Giá, Trang Phục, Thần Binh Chi Phách Tuy Ý Lấy 

Thời gian: 10:00 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể kích vào  để tham gia hoạt động.

Hoạt động 15: Thiên Thư Vàng Tu Luyện Nửa Giá!

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Thiên Thư dùng Vàng tu luyện chỉ còn nửa giá! Kích vào chọn K.Mãi Tu Luyện Thiên Thư để tham gia (nhớ là chỉ có Vàng Tu Luyện Thiên Thư giảm nửa giá, còn Tẩy Luyện thì không được tính đâu nhé!) hoặc các bạn trực tiếp vào Nhân Vật, chọn Đồng đội tương ứng, chọn biểu tượng Thiên Thư tham gia Tu Luyện để hưởng khuyến mãi ( Số tiền Đồng tiêu hao không được hưởng khuyến mãi đâu nhé, chỉ có vàng thôi đó!), cụ thể giống ảnh dưới.: 

 


Chú Ý:

1.     Chỉ có Vàng Tu Luyện được giảm nửa giá, Đồng tiêu hao giữ nguyên, không được giảm!

2.     Vàng Tẩy Luyện cũng không được giảm giá đâu đó nha! Chỉ có Vàng Tu Luyện là được thôi!

3.     Đợi cho hoạt động xuất hiện tham gia thì mới được tính nhé!

Hoạt động 16: Sách kỹ năng giảm giá

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mua sách kỹ năng Tử Nữ sẽ được giảm giá, cụ thể như hình dưới.


Hoạt động 17: Vui 7 Ngày Vàng Tặng thú cưỡi Ca Lâu La

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 19/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. 

Hoạt động 18: Tiêu Vui Có Quà, Hấp Dẫn Siêu Độ

Thời gian: 00:10 Ngày 13/01 đến 23:40 Ngày 19/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S449

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia hoạt động. 

Có 7 mục tiêu tương ứng với 7 ngày cần hoàn thành. Ngày 1 mức tiêu tích lũy cần đạt 500 vàng, mới lĩnh được quà ở ngày 1. Và bắt buộc phải lĩnh xong quà ở mức 1 thì mới có cơ hội nhận quà ở ngày 2 (cơ hội tức là phải tiêu vàng mới lĩnh được), tức tương ứng với mức 1000 vàng. Tuy nhiên, sang ngày 2 nếu người chơi vẫn không tiêu đủ mức 1000 vàng, thì giao diện nhận quà vẫn mãi dừng ở ngày 1. Trong trường hợp ngày 2, người chơi chỉ tiêu 999 vàng, thì sẽ không được cộng dồn sang ngày hôm sau, tức là sẽ làm mới. Do đó, mức vàng tiêu tích lũy ở ngày nào, người chơi bắt buộc phải đạt tới ở ngày đó mới có cơ hội lĩnh quà (Mức tiêu mang tính chất tham khảo). Cụ thể các mức như bảng bên dưới.

1000 Vàng

5000 vn đồng

2000 Vàng

1000 Thể lực

3000 Vàng

Đá ngũ sắc*100

5000 Vàng

Toái phiến thần binh hồn phách*90

10000 Vàng

Hỗn nguyên thạch*50

11000 Vàng

Hỗn nguyên thạch*60

12000 Vàng

Hỗn nguyên thạch*70


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 12 tháng 01 năm 2018