Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > 7 Ngày Đón Vân Trường! Thuyền Cỏ, Ngũ Phúc, Đại Phú Ông

7 Ngày Đón Vân Trường! Thuyền Cỏ, Ngũ Phúc, Đại Phú Ông

2018-01-08 18:52:47

Hoạt động 1: Nạp Đơn Lẻ Nhận Quà Hấp Dẫn 

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP ĐƠN LẺ đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP ĐƠN LẺ 1000 vàng, sẽ chỉ lĩnh thưởng được ở mức 1000 vàng.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc   để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

NẠP ĐƠN LẺ

QUÀ

100 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *10 + Tạo Thuyền Lệnh*5

200 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *20 + Tạo Thuyền Lệnh*10

500 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *50 + Tạo Thuyền Lệnh*25

1000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *100+ Tạo Thuyền Lệnh*50

2000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *200 + Tạo Thuyền Lệnh*100

5000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *500+ Tạo Thuyền Lệnh*250+Tiến cp đan cao cp*5+Máy khoan*1

10000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *1000+ Tạo Thuyền Lệnh*500+Tiến cp đan cao cp*10+Máy khoan*2

Hoạt động 2: Nạp tích lũy

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sc lnh bài*10+Th lc*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sc lnh bài*20+ 200 vn đồng+Th lc*200+Thanh mai tu*5

 1000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*50+Đá ngũ sc*3+Th lc*300+Thanh mai tu*10

 2000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*100+Đá ngũ sc*5+Tinh tú toái phiến*100+Lon thế hng nhan tim*5+Lon thế hng nhan*10

 5000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*300+Ty ty đan*100+Toái phiến thn binh hn phách*10+Sách chuyn đi bo thch*5+Phiếu phù n*20

 10000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*500+Ty ty đan*200+Tiến cp đan cao cp*5+ Dược Võ 9*1 +Phiếu phù n*50

20000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*1000+Ty ty đan*400+Tiến cp đan cao cp*10+Dược K 9 *1+Phiếu phù n*100

30000 Vàng

B 3 món dược 10*1

50000 Vàng

Thn binh chi phách bt kì*5+Th triu hi đng đi bt kì

Hoạt động 3: Nạp Vàng Mỗi Ngày Tặng Quà Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng quà. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

QUÀ NGÀY SAU HOÀN

Từ 500 đến dưới 1000

Ty ty đan*100+Chiến hn*50+500 Vàng

Từ 1000 đến dưới 2000

Ty ty đan*200+Chiến hn*100+1000 Vàng

Từ 2000 đến dưới 5000

Ty ty đan*300+Chiến hn*200+2000 Vàng

Từ 5000 đến dưới 10000

Ty ty đan*400+Toái phiến thn binh hn phách*50+Hn nguyên thch*50 +5000 Vàng

Từ 10000 đến dưới 30000

Ty ty đan*500+Toái phiến thn binh hn phách*100+Hn nguyên thch*100 +10000 Vàng

Từ 30000 trở lên

Ty ty đan*800+Toái phiến thn binh hn phách*150+Hn nguyên thch*150+30000 Vàng


Lưu ý: Quà sẽ phát nội trong 24 giờ của ngày kế tiếp các bạn nhé! Ví dụ: Người chơi ngày 09/01 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 10/01 sẽ nhận được Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng. Ngày 10/01 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 11/01 được thêm Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng.

Hoạt động 4: Vòng Quay Vui Đất Trời

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia hoạt động. Tiêu Vàng được lượt quay, Nạp vàng được phản lợi. Lợi nhân đôi, còn chờ gì nữa!

Hoạt động 5: Vàng kiếm Dồn Dập

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.

Hoạt động 6: Mượn Gió Đẩy Thuyền- Cơ Hội Hiếm Có

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi tham gia thuyền cỏ mượn tên sẽ có cơ hội nhận được các cơ hợi trong 30 phút 100% nâng thành công, trong 30 phút giảm chi phí 20%, trong 30 phút thuyền rồng gấp bội.

Cụ thể như hình

 Hoạt động 7: Vui Cùng Đại Phú Ông, Nhận Cửu Long Hoàng Kim Kích Toái Phiến

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượng Đại Phú Ông để tham gia.

Chi tiết hoạt động xem link sau: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9735

Hoạt động 8: Cổ Thành Tìm Bảo – Kho Báu Vô Vàn 

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội Dung: Khi hoạt động mở ra người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia vào hoạt động. Nhớ đi hết số lượt còn trong mỗi bản đồ thành trì vì khi thời gian kết thúc tất cả sẽ mất hết!

Chi tiết hoạt động xem link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9662

Lưu ý:

Cổ thành hay phi phong tử nữ tải được 100% rồi không vào được là lỗi của trình duyệt web máy tính của người chơi. Để khắc phục tình trạng này thì người chơi có thể xóa lịch sử duyệt web rồi f5 tải lại sẽ vào được. Chú ý nhớ tài khoản và mật khẩu tránh trường hợp quên.

Hoạt động 9: Toàn Dân Đoạt Lì Xì

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Chi tiết tại link http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=10063

Hoạt động 10: Trứng Trà Xanh, Quà Nhận Thât Nhiều

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.

Người chơi có thể kích vào giao diện bên trong để xem quy tắc tham gia.

Ghi chú: Giá 1 phiếu là 1500 vàng, nhưng sẽ có thể nhận được 30 trứng và cho từng tướng ăn, sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà hiếm, mà trước mắt chỉ có hoạt động này mới có thể nhận được.

Hoạt động 11: Chạy đua với thời gian - Đấu giá kiếm vật phẩm hiếm

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào  để tham gia hoạt động. Nội dung chi tiết về hoạt động như ảnh dưới:

Hoạt động 12: Thăng cấp trang phục tướng chính

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Người chơi bấm vàođể tham gia hoạt động. Trong thời gian hoạt động diễn ra, khi người chơi tiến hành thăng cấp phi phong sẽ có tỷ lệ cao bạo kích và đại bạo kích. Bạo kích x2 exp, đại bạo kích x3 exp.

Hoạt động 13: Thanh Mai Chử Tửu Trả Lại Vàng

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu vàng tham gia hệ thống Thanh Mai Chử Tửu, ngày hôm sau sẽ nhận lại được 30% vàng hoàn lại. Người chơi chú ý ở phần Lĩnh Thưởng.

Hoạt động 14: Bồi Dưỡng Nửa Giá, Nâng Cao Thực Lực

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, bồi dưỡng Đồng, Tăng dưỡng (Tăng ngẫu nhiên 1 điểm thuộc tính, tiêu hao 20 vàng, VIP1 mở), dưỡng Chí tôn (Tất cả thuộc tính tăng 5 điểm, tiêu hao 100 vàng, VIP6 mở) để được giảm nửa giá!

Chi tiết hoạt động xem link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9650

Hoạt động 15: Trời Giáng Điềm Lành Xác Suất Thành Công Nhân Đôi

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, các bạn vào trong Đặc sắc để tham gia. Nhớ là khi nào hoạt động hiện lên thì tham gia mới được tính. Lúc đó, xác suất thành công trong Trời Giáng Điềm Lành khi bạn đổi vận cầu may sẽ tăng gấp đôi.

Cụ thể như hình dưới.

Hoạt động 16: Vàng Tu Luyện, Tẩy Luyện Kinh Mạch, Khuyến Mãi Cực Sốc

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dungTrong thời gian hoạt động, người chơi dùng vàng để tu luyện nâng sao, tẩy luyện cho Kinh Mạch sẽ được giảm giá 20%! Người chơi có thể kích vào Hoạt động tri ân  để mở ra giao diện. Hoặc cũng có thể vào nhân vật, chọn kinh mạch để mở. 

Chú ý: Phải xuất hiện giao diện như dưới mới tiến hành tẩy luyện, tránh mất vàng mà hoạt động chưa mở.

Chi tiết hoạt động tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=10012

Hoạt động 17: Ngũ Phúc Lâm Môn, Lộc Thần Gõ Cửa (Có Thể kiếm toái phiến Thẻ chiêu mộ Thánh Tôn Quyền)

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 12/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia hoạt động. Người chơi tiến hành tiêu vàng ở các công năng nhất định, sẽ có cơ hội lĩnh được các thẻ bài Phúc. Số lượng bài Phúc càng đông đủ, thì chất lượng quà và số lượng quà càng lớn (tất nhiên chỉ lớn đến mức nhất định là tối đa). Sau khi có các thẻ bài Phúc, người chơi có thể kích vào B.Đ Rút để rút quà. Xuân mới, Quà thật nhiều!

Đặc Biệt Chỉ Có Tham Gia HĐ này mới có thể kiếm được Thánh Tôn Quyền. Các bạn cần gom đủ 300 mảnh thẻ triệu hồi Thánh Tôn Quyền để vào gặp Vương Đả Thiết đổi nhé. 

 Hoạt động 18: Cơ Quan Mật Thất. 20 Người Tranh Đấu - 7 Ngày Liên Tiếp Không Nghỉ

Thời gian: 00:10 Ngày 09/01 đến 23:40 Ngày 15/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)
Phạm vi: S1-S448

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia hoạt động.
Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 08  tháng 01 năm 2018