Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Khuyến Mãi 150%! Lễ Tạ Ơn, Thắp Hoa Đăng, Tết Té Nước

Khuyến Mãi 150%! Lễ Tạ Ơn, Thắp Hoa Đăng, Tết Té Nước

2018-01-05 19:01:49

Hoạt động 1: Nạp Đơn Lẻ Nhận Quà Hấp Dẫn 

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP ĐƠN LẺ đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP ĐƠN LẺ 1000 vàng, sẽ chỉ lĩnh thưởng được ở mức 1000 vàng.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc   để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Nạp Đơn Lẻ

Phần Thưởng

100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+Phiếu phù ấn*5+Thể lực*100

200 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+Phiếu phù ấn*10 +Thể lực*200

500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Phiếu phù ấn*25+Thể lực*500

1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*200+Phiếu phù ấn*50+Thể lực*1000

2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *400+Phiếu phù ấn*100+Toái phiến thần binh hồn phách*20+Sách chuyển đổi bảo thạch*2

5000 Vàng

Ty ty đan*100+Bi nguyên đan*50+Hn nguyên thch*50

10000 Vàng

Ty ty đan*200+Bi nguyên đan*100+Hn nguyên thch*100

Hoạt động 2: Nạp tích lũy

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sc lnh bài*10+Th lc*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sc lnh bài*20+200 vn đồng+Th lc*200+To thuyn lnh*5

 1000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*50+Đá ngũ sc*3+Th lc*300+To thuyn lnh*10

 2000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*100+Đá ngũ sc*5+Tinh tú toái phiến*100+Lon thế hng nhan tim*5+Lon thế hng nhan*10

 5000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*300+Ty ty đan*100+Toái phiến thn binh hn phách*10+Sách chuyn đi bo thch*5+Phiếu phù n*20

 10000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*500+Ty ty đan*200+Tiến cp đan cao cp*5+ Dược Võ cp 9*1 +Phiếu phù n*50

20000 Vàng

Hoàng sc lnh bài*1000+Ty ty đan*400+Tiến cp đan cao cp*10+Dược K cp 9 *1+Phiếu phù n*100

30000 Vàng

Bộ 3 món dược cấp 10*1

50000 Vàng

Thi trang tướng đng đi bt kì


Hoạt động 3: Siêu Phúc Lợi! Nạp Vàng Hoàn Ngay 150% Giá Trị.

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành Nạp vàng, sẽ có thể lĩnh thêm 150% Vàng.

Nạp càng nhiều, tặng càng nhiều, không giới hạn số lần Nạp .

Vàng khuyến mãi còn có thể cộng vào tính VIP, Cơ hội ngàn năm có một.

Ví dụ: Bình thường, người chơi Nạp 100k=1000 vàng. Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp 100k=2500 vàng.


Hoạt Động 4: Toàn Dân Bảo Tụ, Vàng Lĩnh Vô Số

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. Chi tiết HĐ xem trong giao diện Hoạt Động.Hoạt động 5: Tiêu tích lũy

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc   để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tiêu tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Tiêu 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Tiêu Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

Tiêu Tích Lũy 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+99 Hoa*1 +Tinh tú toái phiến*5+Thể lực*100

Tiêu Tích Lũy 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+99 Hoa*5 +Tinh tú toái phiến*10+Thể lực*200

Tiêu Tích Lũy 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+999 Hoa*1+Tinh tú toái phiến*15+Thể lực*300

Tiêu Tích Lũy 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Kim sắc hồn thạch*1+Tâm pháp*100 +Thanh mai tửu*10

Tiêu Tích Lũy 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Tâm pháp*200+Kim sắc hồn thạch*1+Sách chuyển đổi bảo thạch*1

Tiêu Tích Lũy 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*300+Kim sắc hồn thạch*2+Sách chuyển đổi bảo thạch*2

Tiêu Tích Lũy 20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*400+Kim sắc hồn thạch*3+Sách chuyển đổi bảo thạch*3

Tiêu Tích Lũy 30000 Vàng

Thđi theo Trọng Kiếm Vô Phong Chu Du

Tiêu Tích Lũy 50000 Vàng

Bảo thạch Né cấp 9*1


Thẻ đi theo Trọng Kiếm Vô Phong Chu Du


Hoạt động 6: Nạp Vàng Mỗi Ngày Tặng Quà Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng quà. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

QUÀ NGÀY SAU HOÀN

Từ 500 đến dưới 1000

Ty ty đan*100+Chiến hồn*50+500 Vàng

Từ 1000 đến dưới 2000

Ty ty đan*200+Chiến hồn*100+1000 Vàng

Từ 2000 đến dưới 5000

Ty ty đan*300+Chiến hồn*200 +2000 Vàng

Từ 5000 đến dưới 10000

Ty ty đan*400+Toái phiến thn binh hn phách*50+Bi nguyên đan*50 +5000 Vàng

Từ 10000 trở lên

Ty ty đan*500+Toái phiến thn binh hn phách*100+Bi nguyên đan*100 +10000 Vàng


Lưu ý: Quà sẽ phát nội trong 24 giờ của ngày kế tiếp các bạn nhé! Ví dụ: Người chơi ngày 06/01 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 07/01 sẽ nhận được Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng. Ngày 07/01 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 08/01 được thêm Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng.  Ngày 08/01 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 09/01 được thêm Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng

Hoạt động 7: Trang Trí Cây Giáng Sinh - Đua Top Nhận Quà Hay

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. Chú ý kích trang trí từ từ, nếu quá nhanh điểm số sẽ không cập nhật lên bảng xếp hạng được.


Hoạt động bổ sung:(Chỉ 2 ngày, chú ý chú ý!!!!) 

Người chơi Nạp Tích Lũy theo từng mức sẽ được tặng Vớ Giáng Sinh. Người chơi Nạp Tích Lũy ngày 01 sẽ trả Vớ Giáng Sinh ngày 02. Người chơi Nạp Tích Lũy ngày 02 sẽ trả Vớ Giáng Sinh ngày 03. 

Hoạt động bổ sung chỉ có 2 ngày, nên nếu ai Nạp Tích Lũy ngày 03 sẽ không nhận đượcVớ Giáng Sinh ngày 04 nữa. Nên người chơi cần chú ý! Cụ thể mức nạp và quà thưởng như sau:

Nạp Từ 500 vàng đến dưới 1000 vàng sẽ nhận 3 Vớ Giáng Sinh
Nạp Từ 1000 vàng đến dưới 2000 vàng sẽ nhận 5 Vớ Giáng Sinh
Nạp Từ 2000 vàng đến dưới 5000 vàng sẽ nhận 10 Vớ Giáng Sinh
Nạp Từ 5000 vàng đến dưới 10000 vàng sẽ nhận 25 Vớ Giáng Sinh
Nạp Từ 10000 vàng đến dưới 20000 vàng sẽ nhận 50 Vớ Giáng Sinh
Nạp Từ 20000 vàng trở lên sẽ nhận 100 Vớ Giáng Sinh

Lưu ý: Thưởng xếp hạng Top 1-Top7 đã hoàn toàn khác so với hoạt động trước đây, người chơi cần chú ý, chi tiết phần thưởng như sau:

Top 1Hỗn nguyên thạch*150

Top 2Hỗn nguyên thạch*100

Top 3Hỗn nguyên thạch*80

Top 4Hỗn nguyên thạch*70

Top 5Hỗn nguyên thạch*60

Top 6:Hỗn nguyên thạch*50

Top 7:Hỗn nguyên thạch*40


Hoạt động 8: Tâm luyện đổi quà vui

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Người chơi kích vào Đặc sắcđể tham gia hoạt động. 
Lưu ý: Tâm luyện là công năng cấp 180 sau khi làm xong nhiệm vụ chính sẽ mở. (Chi tiết tại: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=8&t=12619) Trong thời gian hoạt động, người chơi Cường hóa hoặc Đột phá đạt đủ các mức EXP có thể trong Đặc sắc lĩnh quà.


Hoạt động 9: Tri ân thu hoạch gấp bội

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.


Hoạt động 10: Thần Long Cầu Nguyện –Thánh Tiểu Sư Muội Xuất Hiện

Người chơi top 1 có thể liên hệ GM để đổi Thẻ triệu hồi đồng đội bất kì (Bao gồm Thánh Gia Cát Lượng)

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447Hoạt động 11: Cửu Các May Mắn, Quà Đầy Ắp Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Để cảm ơn tất cả người chơi đồng hành cùng với nhà game trong suốt 1 năm qua, bước vào đầu năm mới, BQT hy vọng rằng trong 1 năm tới sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với tất cả người chơi. Để tham gia hoạt động này, người chơi bấm vàođể tham gia. Cụ thể như sau:


Hoạt động 12: Ngọc Bội Đổi Quà- Niềm Vui Không Ngớt

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào  để tham gia hoạt động. Nội dung chi tiết về hoạt động như ảnh dưới:

1. Quà mỗi ngày chỉ phát cho top 10 BXH toàn SV vào lúc 24h hàng ngày khi hoạt động diễn ra. Quà này không có hiển thị trên BXH các bạn chú ý tránh nhầm lẫn.

2. Quà hiển thị trên BXH là quà được phát sau khi hoạt động đã kết thúc căn cứ vào thời điểm cuối cùng. Các bạn nếu đứng ở top quy định thì sẽ nhận được quà tương ứng còn nếu không nhận được thì có nghĩa là đã bị bật khỏi top và không có quà.


Hoạt động 13:  Ngũ Hổ Tướng, Nhận Quà Cực Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung:  Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi thông qua phụ bản, quét phụ bản, nhượng tinh, nhận độ hoạt bát từ Trợ giúp, sử dụng Bồn bảo tụ, di châu tầm tiên đều có cơ hội nhận được Thẻ võ tướng. Thắp sáng Thẻ võ tướng có thể thu được phần thưởng, thắp sáng càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Người chơi cũng có thể sử dụng vàng để nâng cao phần thưởng.

Chi tiết hoạt động xem tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9687


 Hoạt động 14: Bách Phát Bách Trúng, Toái Phiến Nhanh Tay Kiếm

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượng Bách Phát Bách Trúng  để tham gia hoạt động bắn tên. Mỗi lần bắn tên mất 50 vàng, bắn 10 lần liên tiếp hết 450 vàng. Nếu bắn liên tục 10 lần sẽ có xác suất cao nhận được phần quà hậu hĩnh.

Chi tiết hoạt động xem tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9688

Hoạt động 15: Thể Lực, Tầm Tiên Nửa Giá

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Trong trò chơi thực hiện mua thể lực, Di châu tầm tiên thử vận, di châu tầm tiên gọi Thuyền Rồng  ( VIP4 trở lên sử dụng) bằng vàng sẽ được giảm giá 50%.Ví dụ: Mua thể lực trước đây mất 20 vàng, trong thời gian hoạt động chỉ mất 10 vàng thôi nhé.

Chú ý: Người chơi cần đợi đến lúc hoạt động xuất hiện trong Đặc Sắc thì tham gia hoạt động mới được tính.


Hoạt động 16: Thắp Hoa Đăng

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 08/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447


Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng để tham gia hoạt động.


Hoạt Động 17: Tết Té Nước Vui Lấy Thú Cưỡi Hỏa Phượng

Thời gian: 00:10 Ngày 06/01 đến 23:40 Ngày 12/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S447Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. Chi tiết HĐ xem trong giao diện Hoạt Động.

Tip:  1. Trong thời gian hoạt động người chơi đạt đủ điều kiện được nhận quà phong phú hấp dẫn.

         2. phần thưởng cuối cùng là: Thú cưỡi PHƯỢNG HOÀNG LỬA! đồng thời sau khi kết thúc hoạt động người chơi cũng có thể nhận được 1 phần quà theo bảng xếp hạng.Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 05 tháng 01 năm 2018