Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Sự Trở Lại Của Xe Trượt Giáng Sinh, Đấu Giá, Tiệm Mật Bảo

Sự Trở Lại Của Xe Trượt Giáng Sinh, Đấu Giá, Tiệm Mật Bảo

2018-01-03 19:00:00

Hoạt động 1. Nạp tích lũy

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+Thể lực*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+ 200 vạn đồng+Thể lực*200+Tạo thuyn lệnh*5

 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+Đá ngũ sắc*3+Thể lực*300+Tạo thuyn lệnh*10

 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Đá ngũ sắc*5+Tinh tú toái phiến*100+Loạn thế hồng nhan tim*5+Loạn thế hồng nhan*10

 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Tẩy tủy đan*100+Toái phiến thần binh hồn phách*10+Sách chuyển đổi bảo thạch*5+Phiếu phù ấn*20

 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tẩy tủy đan*200+Tiến cấp đan cao cấp*5+Bảo thạch cấp 7 ngẫu nhiên*1 +Phiếu phù ấn*50

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*1000+Tẩy tủy đan*400+Tiến cấp đan cao cấp*10+Bảo thạch cấp 8 ngẫu nhiên*1+Phiếu phù ấn*100

30000 Vàng

Bộ 3 món dược cấp 10*1

50000 Vàng

Toái phiến thú cưng bất kì*250 (Liên hệ Mỹ Nhân)

Hoạt động 2: Nạp Đơn Lẻ Nhận Quà Hấp Dẫn 

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP ĐƠN LẺ đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP ĐƠN LẺ 1000 vàng, sẽ chỉ lĩnh thưởng được ở mức 1000 vàng.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc   để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Nạp Đơn Lẻ

Phần Thưởng

100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+Phiếu phù ấn*5+Thể lực*100

200 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+Phiếu phù ấn*10 +Thể lực*200

500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Phiếu phù ấn*25+Thanh mai tửu*5

1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*200+Phiếu phù ấn*50+Thanh mai tửu*10

2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *400+Phiếu phù ấn*100+Toái phiến thần binh hồn phách*20+Sách chuyển đổi bảo thạch*2

5000 Vàng

Tẩy tủy đan*100+Bồi nguyên đan*50+Đá ngũ sắc*100

10000 Vàng

Tẩy tủy đan*200+Bồi nguyên đan*100+Đá ngũ sắc*200

Hoạt động 3: Nạp Vàng Chọn Quà Như Ý

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP TÍCH LŨY đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc để tham gia hoạt động

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc  để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

Quà của mỗi mức nạp chỉ được chọn 1 phần. Sau khi chọn sẽ không thể đổi lại nên các bạn cân nhắc kĩ trước khi chọn quà nhé!

MỨC NẠP

PHN THƯỞNG (CHN 1 TRONG 4)

5000 Vàng

500 Điểm thiên phú

50 Toái phiến thần binh hồn phách

100 Tẩy tủy đan

50 Đá ngũ sắc

10000 Vàng

80 Hỗn nguyên thạch

100 Bồi nguyên đan

Dược Võ 10

Dược Kỹ 10

20000 Vàng

Bảo thạch kỹ công cấp 8

Bảo thạch né cấp 8

Bảo thạch trúng cấp 8

Bảo thạch HP cấp 8

30000 Vàng

Bảo thạch kỹ công cấp 9

Bảo thạch né cấp 9

Bảo thạch trúng cấp 9

Bảo thạch HP cấp 9

50000 Vàng

Thẻ triệu hồi Thánh Trương Giác

Thẻ triệu hồi Thánh Gia Cát Lượng

Thẻ triệu hồi Thánh Tiểu Sư Muội

Thẻ triệu hồi Thánh Chu Du


Hoạt động 4: Nạp Vàng Mỗi Ngày Tặng Quà Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng quà. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

QUÀ NGÀY SAU HOÀN

Từ 500 đến dưới 1000

Tẩy tủy đan*100+Chiến hồn*50+500 Vàng

Từ 1000 đến dưới 2000

Tẩy tủy đan*200+Chiến hồn*100+1000 Vàng

Từ 2000 đến dưới 5000

Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng

Từ 5000 đến dưới 10000

Tẩy tủy đan*400+Toái phiến thần binh hồn phách*50+Hỗn nguyên thạch*50 +5000 Vàng

Từ 10000 trở lên

Tẩy tủy đan*500+Toái phiến thần binh hồn phách*100+Hỗn nguyên thạch*100 +10000 Vàng

Lưu ý: Quà sẽ phát nội trong 24 giờ của ngày kế tiếp các bạn nhé! Ví dụ: Người chơi ngày 04/01 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 05/01 sẽ nhận được Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng. Ngày 05/01 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 06/01 được thêm Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng

Hoạt động 5: Thả Đèn Cầu Phúc, Phúc Về Muôn Phương

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. Người chơi có thể dùng Đồng hoặc Vàng để tiến hành cầu phúc. Số lần mỗi ngày đều có hạn, các bạn tranh thủ đừng bỏ lỡ nhé!

Hoạt động 6: Toàn Dân Cùng Quay, Quà Lĩnh Đều Tay

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Sau khi hoạt động mơ, người chơi kích vào biểu tượng Toàn Dân Cùng Quay  để tham gia hoạt động.

Người chơi có thể xem chi tiết tại: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9897

Hoạt động 7: Chạy đua với thời gian - Đấu giá kiếm vật phẩm hiếm

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào  để tham gia hoạt động. Nội dung chi tiết về hoạt động như ảnh dưới:

 Hoạt động 8: Lắc Tài Thân Vàng Nhiều Thêm Vui

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung:  Trong thời gian hoạt động, kích vào để tham gia HĐ. Chi tiết như hình dưới:

 

Hoạt động 9: Vàng kiếm Dồn Dập

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.

Hoạt động 10: Xe Trượt Giáng Sinh - Cơ Hội Trúng 888 Vàng.

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động các bạn kích vào để tham gia.


Hoạt động 11: Đào Báu Mừng Vui, Vừa Vui Vừa Nhiều Quà

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi nhấn vào biểu tượng  để tham gia.

Lưu ý: Cách chơi gần giống với trò 'Dò mìn". Người chơi di chuột vào dấu hỏi trong giao diện hoạt động xem thêm luật chơi.

Hoạt Động 12: Tẩy Luyện Chí Tôn, Thích Gì Được Nấy

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành chọn thuộc tính Tẩy luyện Tướng Hồn trong công năng Tướng hồn (Như trong hình):

Tẩy luyện 3 thuộc tính của tướng hồn bình thường cần 1000 Vàng, tướng hồn cao cấp cần 5000 Vàng, các loại tướng hồn khác nhau thì tốn vàng cũng khác nhau, cụ thể dựa vào số vàng cần thiết hiển thị trong trò chơi.

Lưu ý: 
Mỗi tướng hồn không được phép có 2 thuộc tính giống nhau.
Nếu có phần nào chưa rõ đề nghị người chơi thông qua diễn đàn hoặc kênh GM để liên hệ tìm hiểu trước.

Hoạt động 13: Lắc Quẻ, Bái Vũ Thánh Niềm vui gấp bội

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích ĐẶC SẮC để tham gia hoặc trực tiếp sử dụng chức năng Lắc quẻ (Cấp 70 trở lên, qua cửa Dương Tùng Phủ 1), Bái Vũ Thánh ( cấp 72 trở lên, qua cửa Dương Tùng Phủ 6) giải thưởng tăng gấp đôi.

VD: Trước đây Tế bái Thiên Hương Quả Vũ Thánh, chúc phúc được tăng 720 lần và 1000 công huân, nhưng trong thời gian hoạt động sẽ nhận được 1440 lần chúc phúc, 2000 công huân.

Hoạt động 14: Tử Nữ Lạc Viên Hoàn Vàng, Đập Trứng Thỏa Thích

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu vàng ở Tử Nữ Lạc Viên, ngày hôm sau sẽ được nhận lại 50% số vàng đã tiêu đó. Các bạn nhận quà thông qua Thư nhé!

Hoạt động 15: Cổ Thành Tìm Bảo – Kho Báu Vô Vàn 

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội Dung: Khi hoạt động mở ra người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia vào hoạt động. Nhớ đi hết số lượt còn trong mỗi bản đồ thành trì vì khi thời gian kết thúc tất cả sẽ mất hết!

Chi tiết hoạt động xem link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9662

Lưu ý:

Cổ thành hay phi phong tử nữ tải được 100% rồi không vào được là lỗi của trình duyệt web máy tính của người chơi. Để khắc phục tình trạng này thì người chơi có thể xóa lịch sử duyệt web rồi f5 tải lại sẽ vào được. Chú ý nhớ tài khoản và mật khẩu tránh trường hợp quên.

Hoạt động 16: Thiên Thư Vàng Tu Luyện Nửa Giá!

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 05/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Thiên Thư dùng Vàng tu luyện chỉ còn nửa giá! Kích vào chọn K.Mãi Tu Luyện Thiên Thư để tham gia (nhớ là chỉ có Vàng Tu Luyện Thiên Thư giảm nửa giá, còn Tẩy Luyện thì không được tính đâu nhé!) hoặc các bạn trực tiếp vào Nhân Vật, chọn Đồng đội tương ứng, chọn biểu tượng Thiên Thư tham gia Tu Luyện để hưởng khuyến mãi ( Số tiền Đồng tiêu hao không được hưởng khuyến mãi đâu nhé, chỉ có vàng thôi đó!), cụ thể giống ảnh dưới.: 

 


Chú Ý:

1.     Chỉ có Vàng Tu Luyện được giảm nửa giá, Đồng tiêu hao giữ nguyên, không được giảm!

2.     Vàng Tẩy Luyện cũng không được giảm giá đâu đó nha! Chỉ có Vàng Tu Luyện là được thôi!

3.     Đợi cho hoạt động xuất hiện tham gia thì mới được tính nhé!

Hoạt động 17: Tiệm mật bảo, đạo cụ khủng

Thời gian: 00:10 Ngày 04/01 đến 23:40 Ngày 10/01 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: rong thời gian diễn ra hoạt động dùng bồn bảo tụ, vàng nhượng tinh, tấy luyện tướng hồn, vàng nung binh khí phổ, vàng tỏ tình hồng nhan, tầm tiên gọi thuyền rồng, dưỡng chí tôn,nâng cấp thuyền có mượn tên, quét phụ bản đều có cơ hội nhận được kim cương, thu thập kim cương để đổi quà trong Tiệm Mật Bảo.

Chú ý: Tiệm Mật Bảo tùy theo cấp của người chơi nên có một số thay đổi.
Người chơi có thể tới  để đổi nhé


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 03 tháng 01 năm 2018