Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Công cáo > Thông Báo Gộp Server

Thông Báo Gộp Server

2018-01-02 18:33:04

Người chơi Phong Lưu Tam Quốc thân mến:

Để người chơi trải nghiệm nhiều hơn, được cơ hội giao lưu với nhiều người chơi hơn, BQT tiến hành gộp một số server Phong Lưu Tam Quốc.

Trước khi gộp, chức năng Tam Quốc Đại Loạn Đấu sẽ đóng, sau khi mở nó sẽ được mở lại. Thời gian mở người chơi có thể theo dõi trên trang chủ.

Thời gian gộp server: 14:00 04/01 

Trong thời gian tiến hành, tất cả những server gộp sẽ tạm thời không đăng nhập được. Sau khi gộp xong, người chơi có thể đăng nhập bình thường. Người chơi có thể thông báo cho nhau để được biết rõ.

Lưu ý đặc biệt: cần lấy hết quà trong Thư về trước khi gộp SV nếu không sẽ bị mất hết quà trong Thư

Thời gian

Server

Quà Gộp Server

 14:00 Ngày 04/01 

S305-S309

S305:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S309:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S314-S317

S314:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S317:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S324-S328

S324:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S328:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S332-S343

S332:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S337:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S343:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

 

S347-S351

S347:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S351:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S391-S392

S391:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S392:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S393-S394

S393:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân

S394:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S395-S397

S395:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S396:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S397:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S398-S400

S398:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S399:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân
S400:3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà Vàng may mắn +30000 Công huân

S401-S402

S401:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S402:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S403-S404

S403:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S404:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S405-S406

S405:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S406:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S407-S408

S407:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S408:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

S409-S410

S409:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà Vàng may mắn +10000 Công huân
S410:2000 Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà Vàng may mắn +20000 Công huân

Lưu ý: Quà gp server s phát trong 24 gi sau khi gp xong, phát thông qua hình thc phát l bao, người chơi nhn vào biu tượng Lĩnh thưởng trong game để nhn.

Chi tiết quà thưởng gộp server

Gộp server là tiến hành gộp 2 hay nhiều server lại, sau khi gộp server người chơi ở các server khác nhau có thể chơi được cùng nhau. Do thời gian mở của mỗi server khác nhau, nên sau khi gộp server, nên level và trang bị của người chơi có phần chênh lệch nhau, các server mở sau thì level và trang bị của người chơi càng thấp hơn so với server mở trước.

Để có thể đuổi kịp được những người chơi ở các server mở trước, và tạo ra được sự cạnh tranh công bằng hơn, nên vậy những người chơi ở các server sau sẽ được bồi thường nhiều hơn. Nguyên tắc bồi thường được tính như sau: số ngày cách nhau giữa các server * (200 vạn đồng + 200 thể lực) .

BQT trân trọng thông báo!

Quy tắc gộp server và ghi chú gộp server: Bấm vào đây

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=6594


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 02 tháng 01 năm 2018