Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Đứa Con Giảm Gía, Lễ Hội Tiêu Vàng Phản Vàng Khủng!

Đứa Con Giảm Gía, Lễ Hội Tiêu Vàng Phản Vàng Khủng!

2018-01-01 09:14:56

Hoạt động 1: Nạp Đơn Lẻ Nhận Quà Hấp Dẫn 

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành NẠP ĐƠN LẺ đến mức nhất định, sẽ vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP ĐƠN LẺ 1000 vàng, sẽ chỉ lĩnh thưởng được ở mức 1000 vàng.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc, người chơi cần vào Đặc Sắc   để lĩnh quà, tránh mất đồ. Người chơi nào lĩnh muộn, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

NẠP ĐƠN LẺ

QUÀ

100 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *10 + Tạo Thuyền Lệnh*5

200 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *20 + Tạo Thuyền Lệnh*10

500 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *50 + Tạo Thuyền Lệnh*25

1000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *100+ Tạo Thuyền Lệnh*50

2000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *200 + Tạo Thuyền Lệnh*100

5000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *500+ Tạo Thuyền Lệnh*250+Tiến cấp đan cao cấp *5+Máy khoan*1

10000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài *1000+ Tạo Thuyền Lệnh*500+Tiến cấp đan cao cấp *10+Máy khoan*2

Hoạt động 2: Nạp tích lũy

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *10+Thể lực *100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *20+Đồng*200 vạn+Thể lực *200+Tạo thuyn lệnh*5

 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *50+Đá ngũ sắc *3+Thể lực *300+Tạo thuyn lệnh*10

 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *100+Đá ngũ sắc *5+Tinh phiến *100+Loạn thể hồng nhan*5+ Loạn thể hồng nhan*10

 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *300+Tẩy tủy đan*100+Toái phiến thần binh hồn phách *10+Sách chuyển đổi bảo thạch *5+Cuốc đào khoáng*20

 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *500+Tẩy tủy đan*200+Tiến cấp đan cao cấp *5+Bảo thạch ngẫu nhiên cấp 7*1 +Cuốc đào khoáng*50

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài *1000+Tẩy tủy đan*400+Tiến cấp đan cao cấp *10+Bảo thạch ngẫu nhiên cấp 8*1 +Cuốc đào khoáng*100

30000 Vàng

Bộ Dược Tễ cấp 10*1

50000 Vàng

Thẻ triệu hồi đồng đội bất k +Thần binh chi phách bất kỳ*5

Hoạt động 3: Mượn Gió Đẩy Thuyền- Cơ Hội Hiếm Có

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi tham gia thuyền cỏ mượn tên sẽ có cơ hội nhận được các cơ hợi trong 30 phút 100% nâng thành công, trong 30 phút giảm chi phí 20%, trong 30 phút thuyền rồng gấp bội.

Cụ thể như hình

Hoạt động 4: Hoạt động lễ hội 

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Trong thời gian hoạt động người chơi kích vàođể tham gia hoạt động.

Chú ý: Bảng xếp hạng tích phân của hoạt động Lễ Hội là tích phân cá nhân cao nhất trong đơn server,  chứ không phải là tổng tích phân người chơi nhận được, cho nên người chơi tốt nhất là đến giờ sắp kết thúc hoạt động mới tiến hành đổi quà tích phân là có lợi nhất! Đối với cơ chế hoạt động này BQT sẽ nghiên cứu sau và tiến hành ưu hóa ở phiên bản kế tiếp!

Hoạt động 5: Nạp Vàng Mỗi Ngày Tặng Quà Vui

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng quà. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

VÀNG NGÀY SAU HOÀN

Từ 500 đến dưới 1000

Tẩy tủy đan*100+Chiến h*50+500Vàng

Từ 1000 đến dưới 2000

Tẩy tủy đan*200+Chiến h*100+1000Vàng

Từ 2000 đến dưới 5000

Tẩy tủy đan*300+Chiến h*200+2000Vàng

Từ 5000 đến dưới 10000

Tẩy tủy đan*400+Toái phiến thần binh hồn phách *50+Bi nguyêđan*50+5000Vàng

Từ 10000 trở lên

Tẩy tủy đan*500+Toái phiến thần binh hồn phách *100+Bi nguyêđan*100+10000Vàng

Lưu ý: Quà sẽ phát nội trong 24 giờ của ngày kế tiếp các bạn nhé! Ví dụ: Người chơi ngày 01/1 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 02/1 sẽ nhận được Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng. Ngày 02/1 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 03/1 được thêm Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng.  Ngày 03/1 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 04/1 được thêm Tẩy tủy đan*300+Chiến hồn*200+2000 Vàng

Hoạt động 6: Trứng Trà Xanh, Quà Nhận Thât Nhiều

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.

Người chơi có thể kích vào giao diện bên trong để xem quy tắc tham gia.

Ghi chú: Giá 1 phiếu là 1500 vàng, nhưng sẽ có thể nhận được 30 trứng và cho từng tướng ăn, sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà hiếm, mà trước mắt chỉ có hoạt động này mới có thể nhận được.

 Hoạt động 7: Vui Cướp Xe Áp Tống

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng Vui Cướp Xe Áp Tống  để tham gia hoạt động. 

Người chơi kích vào đường dẫn để biết thêm chi tiết:

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=10011

HOẠT ĐỘNG 8: BỒN BẢO TỤ TẨY TƯỚNG HỒN HOÀN VÀNG

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoặt động người chơi kích vào ĐẶC SẮC hoặc trực tiếp sử dụng Bồn bảo tụ, Tướng hồn tẩy luyện (cấp 46 thông quan Mi Ô 9 sẽ mở chức năng ) trong thời gian hoặt động sẽ hoàn trả lại 50% số vàng đã dùng vào ngày kế tiếp, không giới hạn, ngày hôm sau kích vào . Các bạn nhớ là chỉ có tẩy tướng hồn bình thường mới được hoàn, còn KHÔNG HOÀN CHO KÍCH HOẠT, TẨY HOÀN MỸ, TẨY CHÍ TÔN hoặc CÁC CÔNG NĂNG TƯƠNG TỰ nhé!

Lĩnh Thưởng  để Lĩnh thưởng.

Ví dụ: Bạn mua ở Bồn bảo tụ 100 vàng hôm sau hoàn trả 50 vàng.

Hoạt động 9: Kỳ Binh Đoạt Bảo

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia.

Hoạt động10: Phú Ông Gọi Tài

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tương Phú Ông Gọi Tài để tham gia. Chi tiết xem như hình dưới:           

Hoạt động 11: Thần Binh Thiên Giáng, Vật Phẩm Siêu Hiếm

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng để tham gia hoạt động.

Người chơi kích xem chi tiết hoạt động tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9676

Hoạt động12: Bảo Thạch Kỳ Duyên Đá Quý Vô Vàn

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượng Bảo Thạch Kỳ Duyên  để tham gia, dùng Đồng và Vàng tìm bảo thạch trong Nhân Gian hoặc Tiên Giới để kiếm đá quý nha! Cụ thể như hình dưới

Lưu ý: Hoạt động chỉ dành cho những người chơi đã mở công năng Đá Quý (cấp 90 sau khi làm nhiệm vụ).

Hoạt động 13: Đào Vàng Tài Thần

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian HĐ, các bạn kích vào Hoạt động hôm nay chọn Đào Vàng Tết để tham gia đào vàng nhé!

Cả HĐ các bạn được 2 lượt đào miễn phí, sau đó nạp tích lũy đạt mức nhận địch mới được tặng thêm lượt đào(như hình), bên cạnh là số vàng tương ứng với các mức các bạn nhận được khi đào trúng các món

Các bạn khi có exp đào đạt mức quy định sẽ chuyển qua khu đào mới với phần thưởng hấp dẫn hơn nhưng nhớ là đã sang khu mới thì không quay về khu cũ được đâu nhé!

Các bạn nhớ tham gia nha! Có gì chưa hiểu có thể hỏi thêm GM hoặc Mĩ Nhân nha!

Hoạt động 14: Vàng Tu Luyện, Tẩy Luyện Kinh Mạch, Khuyến Mãi Cực Sốc

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dungTrong thời gian hoạt động, người chơi dùng vàng để tu luyện nâng sao, tẩy luyện cho Kinh Mạch sẽ được giảm giá 20%! Người chơi có thể kích vào Hoạt động tri ân  để mở ra giao diện. Hoặc cũng có thể vào nhân vật, chọn kinh mạch để mở. 

Chú ý: Phải xuất hiện giao diện như dưới mới tiến hành tẩy luyện, tránh mất vàng mà hoạt động chưa mở.

Chi tiết hoạt động tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=10012

Hoạt động 15: Nhất Chùy Định Âm - Giảm giá 50%

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.

Hoạt động 16: Sách kỹ năng giảm giá

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mua sách kỹ năng Tử Nữ sẽ được giảm giá, cụ thể như hình dưới.


Hoạt động 17: Mạt chược tranh bá – Ai là Thần Bài?

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: trong thời gian hoạt động người chơi nhấn vào biểu tượng để tham gia. Cách chơi:

1.     Mỗi ngày có thể miễn phí tham gia 1 lần.

2.     Người chơi nhấn bốc bài để nhận được những phần quà hấp dẫn

3.     Nhận thêm số lượt bốc dựa theo lượng vàng tiêu mỗi ngày.

4.     Bốc bài xong nhận được 2 quân bài, 2 quân cộng vào lấy số hàng đơn vị làm điểm đổi quà. Bốc được đôi hay 2 điểm+8 điểm được thưởng lớn.

5.     Sau khi bốc bài có thể chọn đổi 1 quân bài hoặc sử dụng điểm số hiện tại lĩnh thưởng.

HOẠT ĐỘNG  18: SÂN CHƠI THẦN TÀI, 100% TRÚNG THƯỞNG

Thời gian: 00:10 01/1- 23:40 03/1 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S446

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày người chơi sẽ được tặng 5 lần quay thưởng miễn phí. Khi kết thúc hoạt động số lần quay thưởng còn dư sẽ không sử dụng được nữa.

Ngoài ra cứ mỗi lần sử dụng 50 vàng sẽ được tặng thêm một lần quay thưởng. Số lần quay thưởng tích lũy không giới hạn.

Chú ý: Vui lòng dọn Túi đồ và để dành chỗ trống trước khi quay thưởng. Ban quản trị không giải quyết khiếu nại với các trường hợp phần thưởng bị mất do túi đồ đầy.

Phần thưởng nhận được như sau:


Kíchđể tiến hành quay Thần Tài.


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2017