Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Thú cưỡi mới Thảm bay! Ngũ phúc, bách phát, đua ngựa trở lại

Thú cưỡi mới Thảm bay! Ngũ phúc, bách phát, đua ngựa trở lại

2017-10-07 18:58:16

Hoạt động 1: Nạp Tích Lũy Nhận Qùa Hấp Dẫn

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+Thể lực*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+ 200 vạn đồng+Thể lực*200+ Phiếu Thi Ngựa *5

 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+Đá ngũ sắc*3+Thể lực*300+ Phiếu Thi Ngựa *10

 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Đá ngũ sắc*5+Tinh tú toái phiến*100+Loạn thế hồng nhan tim*5

 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Điểm thiên phú*100+Toaí phiến thần binh hồn phách*10

 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Điểm thiên phú*200+Tiến cấp đan cao cấp*5

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*1000+Bồi nguyên đan*100+Tiến cấp đan cao cấp*10

30000 Vàng

Thú cưỡi thảm bay kì ảo

Thú cưỡi thảm bay kì ảo

Hoạt động 2: Tiêu Tích Lũy Lấy Quà Hay

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tiêu tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Tiêu 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Tiêu Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

Tiêu Tích Lũy 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+99 Hoa*1 +Tinh tú toái phiến*5+Thểlực*100

Tiêu Tích Lũy 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+99 Hoa*5 +Tinh tú toái phiến*10+Thểlực*200

Tiêu Tích Lũy 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+999 Hoa*1+Tinh tú toái phiến*15+Thanh mai tửu*5+Máy khoan*1

Tiêu Tích Lũy 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Kim sắc hồn thạch*1+Tâm pháp*100 +Thanh mai tửu*10

Tiêu Tích Lũy 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Kim sắc hồn thạch*3+Tâm pháp*200+Đá ngũ sắc*1

Tiêu Tích Lũy 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*300+Đá ngũ sắc*2+Tiến cấp đan cao cấp*1

Tiêu Tích Lũy 20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*400+Đá ngũ sắc*3+Tiến cấp đan cao cấp*2

Tiêu Tích Lũy 30000 Vàng

Th đi theo Tiu Kiu

Thẻ đi theo Tiểu Kiều

Hoạt động 3: Nạp Vàng Phản Vàng, Quà Lớn Từ Ngày Đầu Tiên

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng phản vàng. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

VÀNG NGÀY SAU HOÀN

Từ 500 đến dưới 1000

500

Từ 1000 đến dưới 2000

1000

Từ 2000 đến dưới 5000

2000

Từ 5000 đến dưới 10000

5000

Từ 10000 trở lên

10000

Lưu ý: Vàng hoàn vào buổi chiều ngày kế tiếp tầm 3h chiều bạn nhé! Ví dụ: Người chơi ngày 08/10 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 09/10 sẽ nhận lại được thêm 2000 vàng. Ngày 09/10 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 10/10 sẽ nhận lại được thêm 2000 vàng.

Hoạt động 4: Ngũ Phúc Lâm Môn, Lộc Thần Gõ Cửa(CÓ Thể kiếm toái phiến Thẻ chiêu mộ Thánh Tôn Quyền)

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 11/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượngđể tham gia hoạt động. Người chơi tiến hành tiêu vàng ở các công năng nhất định, sẽ có cơ hội lĩnh được các thẻ bài Phúc. Số lượng bài Phúc càng đông đủ, thì chất lượng quà và số lượng quà càng lớn (tất nhiên chỉ lớn đến mức nhất định là tối đa). Sau khi có các thẻ bài Phúc, người chơi có thể kích vào B.Đ Rút để rút quà. Xuân mới, Quà thật nhiều!

Đặc Biệt Chỉ Có Tham Gia HĐ này mới có thể kiếm được Thánh Tôn Quyền. Các bạn cần gom đủ 300 mảnh thẻ triệu hồi Thánh Tôn Quyền để vào gặp Vương Đả Thiết đổi nhé. 

Hoạt động 5: Vui Cùng Đại Phú Ông, Nhận Cửu Long Hoàng Kim Kích Toái Phiến

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượng Đại Phú Ông để tham gia.

Chi tiết hoạt động xem link sau:  http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9735

Hoạt động 6: Nhất Mã Đương Tiên Kiếm Vàng Khủng 

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Người chơi kích vào để tham gia hoạt động.

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày hệ thống sẽ tặng 1 phiếu đặt cược, ngoài ra người chơi 

Nạp Tích Lũy để nhận thêm phiếu đặt cược. Người tùy chọn Ngựa số 1,2,3 để đặt cược,

1 phiếu chỉ có thể đặt được 1 lần, nếu nhiều phiếu có thể đặt cược cho nhiều ngựa khác nhau

 với số lượng tùy ý. Nếu Ngựa nào thắng sẽ được Vàng tương ứng với lượng phiếu đặt Ngựa đó.

Cách tính Vàng như sau: Tổng số phiếu đặt ở tất cả các server sẽ nhân với 100 vàng, sẽ ra 

tổng số Vàng. Sau khi Ngựa nào thắng, sẽ lấy tổng số vàng đó chia cho tất cả số phiếu đặt

 ở trong con Ngựa thắng đó, rồi nhân với số phiếu của mỗi người chơi đặt ở 

Ví dụ: Người chơi A,B,C cùng tham gia hoạt động. Người A đặt ngựa số 1 là 2 phiếu,

người B đặt ngựa số 1 là 1 phiếu,

người C đặt ngựa số 3 là 1 phiếu. Tổng số vàng sẽ có là: 4 phiếu*100 vàng = 400 vàng. 

Nếu ngựa số 1 thắng thì sẽ lấy 400 vàng/3 phiếu, tức là người A được 266 vàng, 

người B được 134 vàng, người C chỉ được nhận đồng.

Hoạt động 7: Phú Ông Gọi Tài

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tương Phú Ông Gọi Tài để tham gia. Chi tiết xem như hình dưới:            

Hoạt động 8: Trứng Trà Xanh, Quà Nhận Thật Nhiều

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Người chơi kích vàođể tham gia hoạt động.

Người chơi có thể kích vào giao diện bên trong để xem quy tắc tham gia.

Ghi chú: Giá 1 phiếu là 1500 vàng, nhưng sẽ có thể nhận được 30 trứng và cho từng tướng ăn,

sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều quà hiếm, mà trước mắt chỉ có hoạt động này mới có thể nhận được.

Hoạt động 9: Sách kỹ năng giảm giá

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mua sách kỹ năng Tử Nữ sẽ được giảm giá, cụ thể như hình dưới.

Hoạt động 10: Bách Phát Bách Trúng, Toái Phiến Nhanh Tay Kiếm

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 09/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượng Bách Phát Bách Trúng  để tham gia hoạt động bắn tên. Mỗi lần bắn tên mất 50 vàng, bắn 10 lần liên tiếp hết 450 vàng. Nếu bắn liên tục 10 lần sẽ có xác suất cao nhận được phần quà hậu hĩnh.

Chi tiết hoạt động xem tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9688

Hoạt động 11: Tiệm mật bảo, đạo cụ khủng.

Thời gian: 00:10 Ngày 08/10 đến 23:40 Ngày 14/10 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S422

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động dùng bồn bảo tụ, vàng nhượng tinh, tấy luyện tướng hồn, vàng nung binh khí phổ, vàng tỏ tình hồng nhan, tầm tiên gọi thuyền rồng, dưỡng chí tôn,nâng cấp thuyền có mượn tên, quét phụ bản đều có cơ hội nhận được kim cương, thu thập kim cương để đổi quà trong Tiệm Mật Bảo.

Chú ý: Tiệm Mật Bảo tùy theo cấp của người chơi nên có một số thay đổi.

Người chơi có thể tới  để đổi nhé!


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 07 tháng 10 năm 2017