Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Thú cưỡi khủng Hồng Ngưu! Toàn dân, Thần Long, Cổ thành

Thú cưỡi khủng Hồng Ngưu! Toàn dân, Thần Long, Cổ thành

2017-09-11 19:47:04

Hoạt động 1: Nạp Tích Lũy Nhận Qùa Hấp Dẫn

Thời gian: 00:10 Ngày 12/09 đến 23:40 Ngày 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S415

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+Thể lực*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+ 200 vạn đồng+Thể lực*200+1000 Công huân

 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+Đá ngũ sắc*3+Tinh tú toái phiến*50 + Hồng tụ hương nang *5

 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Đá ngũ sắc*5+Tinh tú toái phiến*100+ Khuynh thế hồng nhan *10

 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Điểm Thiên Phú*100+ Toaí phiến thần binh hồn phách *10+999 Hoa*1

 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Điểm Thiên Phú*200+ Tiến cấp đan cao cấp *5

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*1000+Bồi Nguyên Đan*100+ Tiến cấp đan cao cấp *10

30000 Vàng

Quà bộ dược tễ cấp 10*1

50000 Vàng

Thú cưỡi Hồng Ngưu Thất TịchThú cưỡi Hồng Ngưu Thất Tịch

Hoạt động 2: Nạp Vàng Phản Vàng, Quà Lớn Từ Ngày Đầu Tiên

Thời gian: 00:10 12/09 - 23:40 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S415

Nội dung: Người chơi trong server tiến hành nạp vàng đạt đến mức nhất định, thì ngày hôm sau sẽ nhận được 1 lượng phản vàng. Cụ thể như sau:

Nạp Tích Lũy NGÀY ĐẦU

VÀNG NGÀY SAU HOÀN

Từ 500 đến dưới 1000

500

Từ 1000 đến dưới 2000

1000

Từ 2000 đến dưới 5000

2000

Từ 5000 đến dưới 10000

5000

Từ 10000 trở lên

10000

Lưu ý: Vàng hoàn vào buổi chiều ngày kế tiếp tầm 3h chiều bạn nhé! Ví dụ: Người chơi ngày 13/09 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 14/09 sẽ nhận lại được thêm 2000 vàng. Ngày 14/09 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 15/09 sẽ nhận lại được thêm 2000 vàng.

Hoạt động 3: Vàng Vào Như Nước, Nhanh Tay Kiếm Thôi

Thời gian: 00:10 12/09 - 23:40 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S415

Nội dung: Người chơi kích vào  để tham gia hoạt động.

       -Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi được miễn phí đặt cược 2 lần.

       -Người chơi nạp ĐƠN LẺ đạt đến mức chỉ định có thể tăng mức Vàng đặt cược. 

Cụ thể xem đường link sau:  http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9660

Hoạt Động 4: Toàn Dân Bảo Tụ, Vàng Lĩnh Vô Số

Phạm vi: S1-S415

Thời gian: 00:10 12/09 - 23:40 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động. Chi tiết HĐ xem trong giao diện Hoạt Động.


Hoạt động 5: Thần Long Cầu Nguyện –Thánh Tiểu Sư Muội Xuất Hiện

Thời gian: 00:10 Ngày 12/09 đến 23:40 Ngày 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S415


Hoạt động 6: Vui Cùng Đại Phú Ông, Nhận Cửu Long Hoàng Kim Kích Toái Phiến

Phạm vi: S1-S415

Thời gian: 00:10 Ngày 12/09 đến 23:40 Ngày 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích vào biểu tượng Đại Phú Ông để tham gia.

Chi tiết hoạt động xem link sau:  http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9735

Hoạt động 7: Cổ Thành Tìm Bảo – Kho Báu Vô Vàn 

Thời gian: 00:10 Ngày 12/09 đến 23:40 Ngày 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Phạm vi: S1-S415

Nội Dung: Khi hoạt động mở ra người chơi kích vào biểu tượng để tham gia vào hoạt động. Nhớ đi hết số lượt còn trong mỗi bản đồ thành trì vì khi thời gian kết thúc tất cả sẽ mất hết!

Chi tiết hoạt động xem link sauhttp://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9662

Hoạt động 8: Toàn Dân Cùng Quay, Quà Lĩnh Đều Tay

Phạm vi: S1-S415

Thời gian: 00:10 Ngày 12/09 đến 23:40 Ngày 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Nội dung: Sau khi hoạt động mơ, người chơi kích vào biểu tượng Toàn Dân Cùng Quay để tham gia hoạt động.

Người chơi có thể xem chi tiết tại: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9897

HOẠT ĐỘNG 9: MẠO HIỂM, HỒNG NHAN HOÀN VÀNG

Phạm vi: S1-S415

Thời gian: 00:10 Ngày 12/09 đến 23:40 Ngày 14/09 (Thời gian cụ thể lấy thời gian hoạt động hiển thị trong game làm chuẩn)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi tham gia hoạt động Mạo Hiểm và Hồng nhan sẽ được hoàn lại 30% vàng và đồng đã tiêu tốn.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt động người chơi dùng 100 vàng vào Mạo hiểm và Hồng nhan thì hôm sau sẽ được hoàn lại 30 vàng qua thư.

 

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 11 tháng 09 năm 2017