Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Công cáo > Giới thiệu Thần nguyên và Hoàng lăng thám bảo!

Giới thiệu Thần nguyên và Hoàng lăng thám bảo!

2017-09-02 13:38:04


Thần nguyên
I. Thời gian mở công năng
Sẽ mở ở cấp 180 sau khi thông qua nhiệm vụ chính
II.Giới thiệu cách chơi
1.Nhấp chuột vào biểu tượng Thần nguyên để vào hệ thống


Giao diện hệ thống như sau

Thần nguyên phân ra 5 thuộc tính chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.Giữa các thuộc tính với nhau có quan hệ tương sinh tương khắc, ví dụ: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa,Hỏa khắc Kim
Mỗi một võ tướng có 5 Thần Nguyên, đều cần thăng cấp và bồi dưỡng riêng biệt.
2.Thuộc tính Thần nguyên
Mỗi một loại Thần nguyên đều có thuộc tính riêng biệt, cụ thể như sau:      
Kim; Tăng 3%、6%、9%、12%、15%、18%、21%、24%、27%、30% (cấp 1 đến cấp 10 )
công kích nguyên tố Kim cho võ tướng

Mộc: Khi không phải chịu công kích từ thuộc tính khắc chế có thể giảm miễn sát thương từ  5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50% (cấp 1 đến cấp 10 )
Thủy:Nâng cao khả năng phòng ngự thuộc tính Thủy cho võ tướng từ 5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50% (cấp 1 đến cấp 10 )

Hỏa: Khi công kích Thuộc tính không bị khắc chế, có thể tăng sát thương từ %、6%、9%、12%、15%、18%、21%、24%、27%、30%(cấp 1 đến cấp 10 )
Thổ: Tăng Bạo kích Thuộc tính Thổ cho võ tướng từ 4%、8%、12%、16%、20%、24%、28%、32%、36%、40%(cấp 1 đến cấp 10 )
Thuộc tính Thần Nguyên hiện tại có thể xem ở giao diện Thần Nguyên, như hình Thuộc tính Hỏa sau:

3.Bồi dưỡng Thần nguyên (Lấy ví dụ tướng chính Kim Thần nguyên)

Chọn Võ tướng – Chọn Thần nguyên cần bồi dưỡng – Nhấp chuột vào trang bồi dưỡng – chọn bồi dưỡng nâng cao tính công kích, phòng ngự, bạo kích, dẻo dai của Thần nguyên đó.

Ở góc dưới bên phải hiện thị tình trạng tiêu hao, góc trên bên phải hiển thị thuộc tính tầng tiếp theo được cộng thêm , ấn vào đề thăng lập tức có thể tiến hành bồi dưỡng( đề thăng sẽ tiêu hao Nguyên thạch, Nội lực và Điểm Thiên Phú)
Sau khi 12 viên năng lượng đều đầy, sẽ xuất hiện phím Đột phá, nhấp chuột để vào trang bồi dưỡng cấp tiếp theo(Đột phá sẽ tiêu hao tinh túy)

Hiện tại Thần nguyên có thể bồi dưỡng đến cấp cao nhất là cấp 10.
Tinh túy và Nguyên Thạch bị tiêu hao có thể nhận được thong qua Hoàng Lăng thám bảo ( Giới thiệu ở phía dưới)
4. Giới thiệu Exp khi bồi dưỡng thần nguyên và tiêu hao nguyên liệu.

Cấp 1. 12 viên năng lượng , mỗi viên cấp 1,mỗi cấp Exp là 100, mỗi lần được 50 Exp,mỗi lần tiêu hao 10 thể lực,1 điểm thiên phú kĩ và 5 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp theo tiêu hao 96 tinh túy.
Cấp 2. 12 viên năng lượng, mỗi viên 2 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt  là 100,100.mỗi lần được 50 exp, mỗi lần tiêu hao 20 nội lực, 2 điểm thiên phú kĩ và 10 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 140 tinh túy.
Cấp 3. 12 viên năng lượng, mỗi viên 3 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100, 200.Mỗi lần được 100 exp, mỗi lần tiêu hao 30 nội lực, 3 điểm thiên phú kĩ và 15 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 364 tinh túy.
Cấp 4. 12 viên năng lượng, mỗi viên 4 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400.Mỗi lần được 100 exp, mỗi lần tiêu hao 40 nội lực, 4 điểm thiên phú kĩ và 20 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 417 tinh túy.
Cấp 5. 12 viên năng lượng, mỗi viên 5 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400,600.Mỗi lần được 200 exp, mỗi lần tiêu hao 50nội lực, 5 điểm thiên phú kĩ và 25 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 1025 tinh túy.
Cấp 6. 12 viên năng lượng, mỗi viên 6 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400,600,1600.Mỗi lần được 200 exp, mỗi lần tiêu hao 60 nội lực, 6 điểm thiên phú kĩ và 30 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 1245 tinh túy.

Cấp 7. 12 viên năng lượng, mỗi viên 7 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400,600,1600,3000.Mỗi lần được 400 exp, mỗi lần tiêu hao 70 nội lực, 7 điểm thiên phú kĩ và 35 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 2833 tinh túy.
Cấp 8. 12 viên năng lượng, mỗi viên 8 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400,600,1600,3000,6400.Mỗi lần được 400 exp, mỗi lần tiêu hao 80 nội lực, 8 điểm thiên phú kĩ và 40 nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 38812 tinh túy.
Cấp 9. 12 viên năng lượng, mỗi viên 9 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400,600,1600,3000,6400,9200.Mỗi lần được 600 exp, mỗi lần tiêu hao 90 nội lực, 9 điểm thiên phú kĩ và 45nguyên thạch, đột phá lên cấp tiếp tiêu hao 6480 tinh túy.
Cấp 10. 12 viên năng lượng, mỗi viên 10 cấp, mỗi cấp Exp lần lượt là 100,100,200,400,600,1600,3000,6400,9200,21600.Mỗi lần được 800 exp, mỗi lần tiêu hao100 nội lực, 10 điểm thiên phú kĩ và 50 nguyên thạch.

5.Sát thương của Thần nguyên
Sát thương của Thần nguyên là sát thương riêng biệt,không ảnh hưởng tiên công, không chịu ảnh hưởng của các buff kim giáp, giảm sát thương. Chỉ khắc chế hay bị khắc chế do thuộc tính Thần nguyên của bản thân và thuộc tính Thần nguyên của đối phương.

Sát thương của thần nguyên tự công vào sát thương của bản than, không hiện ra thông số riêng biệt.
Nếu thuộc tính thần nguyên khắc chế đối phương thì sát thương sẽ tăng lên, nếu bị Thần nguyên đối phương khắc chế thì sát thương sẽ giảm.(Ví dụ: A Kim, B Mộc, C Hỏa. A tấn công B, Kim khắc Mộc, sát thương sẽ tăng lên. A tấn công C, Kim bị Hỏa khắc chế, sát thương sẽ giảm xuống. B tấn công C, do Mộc và Hỏa không có quan hệ khắc chế nên chỉ tính B thuộc tính Mộc công kích và Mộc phong của C

6.Hiển thị trong chiến đấu.
Trang bị thuộc tính Thần nguyên nào thì trong khi chiến đấu trên đầu nhân vật sẽ hiển thị thuộc tính đó, Ví dụ như hình dưới tướng chính trang bị thuộc tính Kim.


Trong khi chiến đấu, thuộc tính khắc chế sẽ có hiển thị đặc biệt

Hoàng lăng thám bảo
1.Nhấp chuột để vào

Giao diện như hình sau:

Mỗi lần Thám bảo tiêu hao 1 cái quốc đào khoáng, mỗi 2 tiếng sẽ hồi lại 1 lượt, đủ 20 lượt sẽ không hồi thêm.
2. Mở thám bảo sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bảo tàng ( Cấp thấp, Trung cấp và Cao cấp )

Có thể chọn tiếp tục thám bảo hoặc từ bỏ. Có thể tiến hành đào liên tiếp 4 lần, mỗi lần tiêu hao vàng lần lượt là 50, 100, 100, 200.
3. Giới thiệu quà bảo tàng

Cấp thấp
1* Nguyên thạch
2*Nguyên thạch
4*Nguyên Thạch

8*Nguyên thạch, 1*Tinh túy
16*Nguyên thạch, 2*Tinh túy
Trung cấp
2*Nguyên thạch
4*Nguyên thạch, 1*Tinh túy
8*Nguyên thạch, 2*Tinh túy
16*Nguyên thạch, 4*Tinh túy
32*Nguyên thạch, 8*Tinh túy
Cao cấp

4*Nguyên thạch, 1*Tinh túy
8*Nguyên thạch, 2*Tinh túy

16*Nguyên thạch, 4*Tinh túy
32*Nguyên thạch, 8*Tinh túy
64*Nguyên thạch, 16*Tinh túy