Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Công cáo > Thông Báo Gộp Server

Thông Báo Gộp Server

2017-08-09 19:05:07

Người chơi Phong Lưu Tam Quốc thân mến:

Để người chơi trải nghiệm nhiều hơn, được cơ hội giao lưu với nhiều người chơi hơn, BQT tiến hành gộp một số server Phong Lưu Tam Quốc.

Trước khi gộp, chức năng Tam Quốc Đại Loạn Đấu sẽ đóng, sau khi mở nó sẽ được mở lại. Thời gian mở người chơi có thể theo dõi trên trang chủ.

Thời gian gộp server: 13:00 Ngày 10 tháng 8 năm 2017

Trong thời gian tiến hành, tất cả những server gộp sẽ tạm thời không đăng nhập được. Sau khi gộp xong, người chơi có thể đăng nhập bình thường. Người chơi có thể thông báo cho nhau để được biết rõ.

Lưu ý đặc biệt: cần lấy hết quà trong Thư về trước khi gộp SV nếu không sẽ bị mất hết quà trong Thư

Thời gian

Server

Quà Gộp Server

 13:00 Ngày 10/08

S317-S322

S317:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S320:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S322: 3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà vàng may mắn +30000 Công huân

 

S324-S327

S324:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S327:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

 

S328-S330

S328:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S330:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

 

S332-S335

S3321000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S3352000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

 

S337-S340

S337:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S340:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

 

S343-S345

S3431000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S3452000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S347-S349

S347:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S349:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S351-S354

S351:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S354:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S357-S359

S3571000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S3592000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S362-S365

S362: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S365:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S368-S371

S368: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S371:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S372-S373

S372: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000 Công huân

S373:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S374-S376

S374:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000Công huân

S375:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S376: 3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà vàng may mắn +30000 Công huân

S377-S379

S377:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Hộp quà vàng may mắn +10000 Công huân

S378:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Hộp quà vàng may mắn +20000 Công huân

S379: 3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Hộp quà vàng may mắn +30000 Công huân

Chú ý: Sau khi gộp server xong, trong vòng 24 tiếng, người chơi có thể nhận quà gộp server ở vị trí Lĩnh Thưởng.

Chi tiết quà thưởng gộp server

Gộp server là tiến hành gộp 2 hay nhiều server lại, sau khi gộp server người chơi ở các server khác nhau có thể chơi được cùng nhau. Do thời gian mở của mỗi server khác nhau, nên sau khi gộp server, nên level và trang bị của người chơi có phần chênh lệch nhau, các server mở sau thì level và trang bị của người chơi càng thấp hơn so với server mở trước.

Để có thể đuổi kịp được những người chơi ở các server mở trước, và tạo ra được sự cạnh tranh công bằng hơn, nên vậy những người chơi ở các server sau sẽ được bồi thường nhiều hơn. Nguyên tắc bồi thường được tính như sau: số ngày cách nhau giữa các server * (200 vạn đồng + 200 thể lực) .

BQT trân trọng thông báo!

Quy tắc gộp server và ghi chú gộp server: Bấm vào đây

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=6594

BQT Phong lưu Tam Quốc

Ngày 09 tháng 08năm 2017