Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Tiêu Tích Lũy Lấy Quà Hay ngay!

Tiêu Tích Lũy Lấy Quà Hay ngay!

2017-08-08 09:17:51

Hoạt động: Tiêu Tích Lũy Lấy Quà Hay

Thời gian: 00:10 08/08 - 23:40 09/08 (chú ý THỜI GIAN NHÉ CÁC BẠN)

Phạm vi: S1-S405

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắcđể nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tiêu tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Tiêu 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Tiêu Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

Tiêu Tích Lũy 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+99 bông Hoa*1 +Tinh phiến*5+Thể lực*100

Tiêu Tích Lũy 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+ 99 bông Hoa *5 + Tinh phiến *10+Thể  lực*200

Tiêu Tích Lũy 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+999 bông Hoa*1+Tinh tú toái phiến*15+Thanh mai tửu*5+Máy khoan*1

Tiêu Tích Lũy 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Kim sắc hồn thạch*1+Tâm pháp*100 + Thanh mai tửu *10

Tiêu Tích Lũy 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Kim sắc hồn thạch*3+Tâm pháp*200+Đá ngũ sắc*1

Tiêu Tích Lũy 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*300+Đá ngũ sắc*2+toái phiến thẻ đi theo*100

Tiêu Tích Lũy 20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Tâm pháp*400+Đá ngũ sắc*3+ Toái phiến thẻ đi theo *150

Tiêu Tích Lũy 30000 Vàng

Dược tễ cấp 10 ngẫu nhiên*1

Tiêu Tích Lũy 50000 Vàng

Thẻ đi theo Thánh Gia Cát Lượng

Thẻ đi theo Thánh Gia Cát Lượng


Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 07 tháng 08 năm 2017