Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Công cáo > Thông Báo Gộp Server 12:00 Ngày 19/06

Thông Báo Gộp Server 12:00 Ngày 19/06

2017-06-19 10:08:48

Thông Báo Gộp Server 

Người chơi Phong Lưu Tam Quốc thân mến:

Để người chơi trải nghiệm nhiều hơn, được cơ hội giao lưu với nhiều người chơi hơn, BQT tiến hành gộp một số server Phong Lưu Tam Quốc.

Trước khi gộp, chức năng Tam Quốc Đại Loạn Đấu sẽ đóng, sau khi mở nó sẽ được mở lại. Thời gian mở người chơi có thể theo dõi trên trang chủ.

Thời gian gộp server: 12:00 Ngày 19/06. Thời gian dự kiến khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng.

Người chơi cụm này thân mến! BQT chính thức tiến hành gộp server trong cụm này, thời gian gộp là 12h Ngày 19/06. Do đó, người chơi cần chuẩn bị, lĩnh hết quà trong Thư, nếu có lượt quay gì hay lượt còn dư trong Vui Lắc Thần Tài, Cổ Thành Tìm Bảo, Đại Phú Ông...hãy tiến hành sử dụng hết. Bởi vì sau khi gộp server sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tới các lượt này, và BQT sẽ không xử lý trong trường hợp nếu mất lượt. Người chơi ở tất cả các server cũng tránh tham gia các hoạt động hay vào game trong thời gian gộp server. Kính báo người chơi được rõ. Người chơi có thể thông báo lẫn nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Thời gian

Server

Quà Gộp Server

 12:00 Ngày 19/06

S95-S101

S951000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S1012000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S110-S118

S110:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S118:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S122-S127

S122:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S127:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S135-S141

S1351000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S1412000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S148-S155

S148:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S155:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

 

S161-S168

S1611000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S1682000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S175-S182

S175:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S182:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S189-S196

S189:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S196:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S201-S205

S2011000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S2052000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S218-S224

S218: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S224:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S226-S230

S226: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S230:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S234-S238

S234: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S238:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S242-S245

S242:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S245:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S247-S249

S247:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S249:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S252-S254

S252: 1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S254:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S256-S258

S256:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S258:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S260-S263

S260:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S263:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S266-S269

S266:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S269:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S272-S275

S272:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S275:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S278-S283

S278:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S280:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

S283: 3000Vạn Đồng +7500Thể Lực +40 Lễ bao Vàng may mắn +30000 Công huân

S285-S289

S285:1000 Vạn Đồng +2500 Thể Lực +10 Lễ bao Vàng may mắn +10000 Công huân

S289:2000Vạn Đồng +5000Thể Lực +20 Lễ bao Vàng may mắn +20000 Công huân

Chi tiết quà thưởng gộp server

Gộp server là tiến hành gộp 2 hay nhiều server lại, sau khi gộp server người chơi ở các server khác nhau có thể chơi được cùng nhau. Do thời gian mở của mỗi server khác nhau, nên sau khi gộp server, nên level và trang bị của người chơi có phần chênh lệch nhau, các server mở sau thì level và trang bị của người chơi càng thấp hơn so với server mở trước.

Để có thể đuổi kịp được những người chơi ở các server mở trước, và tạo ra được sự cạnh tranh công bằng hơn, nên vậy những người chơi ở các server sau sẽ được bồi thường nhiều hơn. Nguyên tắc bồi thường được tính như sau: số ngày cách nhau giữa các server * (200 vạn đồng + 200 thể lực) .

BQT trân trọng thông báo!

Quy tắc gộp server và ghi chú gộp server: Bấm vào đây tham khảo

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=6594

Ban Quản Trị Phong lưu Tam Quốc

Ngày 19 tháng 06 năm 2017