Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Thần Long Cầu Nguyện, Sư Tử Thiên Giáng

Thần Long Cầu Nguyện, Sư Tử Thiên Giáng

2017-03-12 20:45:00

Hoạt động 1: Nạp Vàng Trả Lại Vàng

Thời gian: 00:01 Ngày 13/03 đến 23:59 Ngày 15/03

Phạm vi: S1-S364

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi NẠP TÍCH LŨY đủ các mức như trong bảng TRONG 1 NGÀY, ngày thứ 2 sẽ nhận lại được số vàng hoàn tương ứng. Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chỉ tham gia được 1 lần. (KHÔNG tích lũy hoàn vàng, VÍ DỤ: nếu bạn nạp tích lũy TRONG 1 NGÀY TRONG THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG đạt 5000 vàng trở lên thì chỉ hoàn 1 mức 5000 vàng duy nhất vào ngày kế tiếp mà thôi)

Nạp Tích Lũy TRONG 1 NGÀY MỨC HOÀN NGÀY KẾ (vàng)
Từ 500 đến dưới 1000 500
Từ 1000 đến dưới 2000 1000
Từ 2000 đến dưới 5000 2000
Từ 5000 đến dưới 10000 5000
Từ 10000 trở lên 10000 

Ví dụ: Người chơi ngày 13/03 NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 14/03 sẽ nhận lại được thêm 2000 vàng. Ngày 14/03 người chơi NẠP TÍCH LŨY 2000 vàng đến dưới 5000 vàng TRONG 1 NGÀY, thì ngày 15/03 sẽ nhận lại được thêm 2000 vàng. Tương tự, ngày 15 tham gia thì ngày 16 sẽ được hoàn nhé!

Vàng hoàn vào buổi chiều ngày kế tiếp tầm 3h chiều bạn nhé!

Hoạt động 2: Nạp Tích Lũy Lấy Chi Phách, Thú Cưỡi Cực Hay

Phạm viS1 đến S362 (chú ý phạm vi)

Thời gian00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03 (Người chơi chú ý Thời Gian)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạc chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư
Hỗn Nguyên Thạch: Dùng để đổi 1 số thần binh toái phiến (Gia Cát Lượng, Trương Giác, Chu Du)
VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũy đủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

 100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+Thể lực*100+Vàng*100

 500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*20+Đồng200 vạn+Thể lực*200+Công huân*2000

 1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+Đá ngũ sắc*3+Tinh phiến*50+Hương nang*5

 2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Đá ngũ sắc*5+Tinh phiến*100 +Hương nang*10+Thần binh hồn phách toái phiến*10

 5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Sách đổi Bảo Thạch*1+Tinh phiến*200+Đá ngũ sắc*10+Loạn thế hồng nhan*30

 10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Sách đổi Bảo Thạch*2+Bồi nguyên đan*50+Đá ngũ sắc*15+Hỗn nguyên thạch*5

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*1000+Bồi nguyên đan*100+Đá ngũ sắc*20+999  Hoa tươi*1+Hỗn nguyên thạch*10

 30000 Vàng

Chiến hồn*100+Bồi nguyên đan*100+999 Hoa tươi*1+Dược Võ cấp 9*1+Thần binh hồn phách toái phiến*30

50000 Vàng

Thú cưỡi Tử Nữ Tiểu Sư Tử

100000 Vàng

Hỗn nguyên thạch*80

Hođộng 3: Vui Đập Trng Vàng

Phạm Vi: S1-S362 (Chú ý phạm vi)

Thời Gian: 00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi thông qua Vui Đập Trứng Vàng  

để tham gia hoạt động. Người chơi tiến hành mua búa để đập trứng, đập trứng sẽ nhận phần thưởng và tích điểm. 40 vàng mua một búa, 380 vàng mua 10 búa, 3600 vàng mua 100 búa.

1. Đập trúng trứng vàng sẽ nhận 30 tích điểm, trứng bạc nhận 20 tích điểm, trứng đồng nhận 10 tích điểm. Nếu đập tự động số tích điểm sẽ chỉ nhận được 80%

2. Sau khi hoạt động kết thúc, 5 người chơi nào đạt tích điểm cao sẽ nhận thêm được quà thưởng! ( Phần thưởng sẽ gửi vào Thư sau khi hoạt động kết thúc) 

3. Chi tiết phần thường có thể nhận được: 666 vàng, dược tễ cấp 7, đá ngũ sắc, mảnh kim sắc hồn thạch, vàng, đồng, tâm pháp, bồi nguyên đan, điểm khí vận, chiến hồn, hoàng sắc lệnh bài.

Chú ý: Quà người chơi được nhận chính là quà thực tế của hoạt động.

Hoạt động 4: Thần Binh Thiên Giáng, Vật Phẩm Siêu Hiếm

Thời gian00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03

Phạm viS1-S362

Nội dung: Người chơi kích vào biểu tượng  để tham gia hoạt động.

Người chơi kích xem chi tiết hoạt động tại

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9676

Hođộng 5: Thiên Thư Vàng Tu Luyn Na Giá!

Thời gian00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03 (chú ý thời gian)

Phạm viS1-S362

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Thiên Thư dùng Vàng tu luyện chỉ còn nửa giá! Kích vào chọn K.Mãi Tu Luyện Thiên Thư để tham gia (nhớ là chỉ có Vàng Tu Luyện Thiên Thư giảm nửa giá, còn Tẩy Luyện thì không được tính đâu nhé!) hoặc các bạn trực tiếp vào Nhân Vật, chọn Đồng đội tương ứng, chọn biểu tượng Thiên Thư tham gia Tu Luyện để hưởng khuyến mãi ( Số tiền Đồng tiêu hao không được hưởng khuyến mãi đâu nhé, chỉ có vàng thôi đó!), cụ thể giống ảnh dưới.: 

 Chú Ý:

1. Chỉ có Vàng Tu Luyện được giảm nửa giá, Đồng tiêu hao nguyên xi như bình thường, không được giảm!

2. Vàng Tẩy Luyện cũng không được giảm giá đâu đó nha! Chỉ có Vàng Tu Luyện là được thôi!

3. Đợi cho hoạt động xuất hiện tham gia thì mới được tính nhé!

Hoạt động 6: Thần Long Cầu Nguyện -Trương Giác & Bảo Thạch
Phạm vi: S1-S362
Thời gian: 00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03
Nội dung: Các bạn kích vào biểu tượng Thần Long Cầu Nguyện để tham gia
Chi tiết tại link: 
http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=8&t=9834

Hoạt động 7: Toàn Dân Cùng Quay, Quà Lĩnh Đều Tay

Thời gian00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03

Phạm viS1-S362

Nội dung: Sau khi hoạt động mơ, người chơi kích vào biểu tượng Toàn Dân Cùng Quay  để tham gia hoạt động.

Người chơi có thể xem chi tiết tại: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9897

Hoạt động 8: Thần Thú GOGOGO

Thời gian00:01 Ngày 13/03 đến 23:30 Ngày 15/03 (Chú ý thời gian)

Phạm vi: S1-S362

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi tối mỗi ngày từ 21:00 đến 21:30, người chơi vào Áp Tống trong Tiên Cảnh (Cấp 110 trở lên sẽ mở) để tham gia hoạt động Thần Thú GO GO GO. Người chơi thông qua tiêu hao Vé đặt cược thần thú thì có thể tham gia hoạt động.

Chi tiết tại link: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9677

Hoạt Động 9: Mạo Hiểm Hồng Nhan Hoàn Vàng

Phạm viS1 đến S362 (chú ý phạm vi)

Thời gian00:01 Ngày 13/03 đến 23:40 Ngày 15/03 (Người chơi chú ý Thời Gian)

Nội Dung: Xem chi tiết đường link sau: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9694

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 12 tháng 03 năm 2017