Tài khoản: 

Tên đăng nhập
Mật mã: 

Mật mã từ 6-16 ký tự
Nhập lại: 

Xác nhận lại mật mã đã nhập
   Phong Lưu Tam Quốc là một webgame nhập vai (RPG) lấy bối cảnh về lịch sử Tam Quốc của Trung Quốc. Trò chơi với hình ảnh đẹp , mô hình nhân vật tinh xảo, kết hợp chiêu thức sống động sẽ mang tới cho bạn cảm giác như thật của Tam Quốc.

Facebook
Trang chủ > Hoạt động > Nạp Tiêu Có Quà Mật Bảo Hay Lắc Tài Thần

Nạp Tiêu Có Quà Mật Bảo Hay Lắc Tài Thần

2017-02-02 19:13:01

Hoạt động 1: Nạp Tích Lũy Lấy Quà Hay

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Nạp Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Bồi Nguyên Đan: Dùng trong Kinh Mạch Đồng Hành, cấp 160 qua của Sòng Bạc 1 mở, các bạn chưa đủ cấp có thể bán để lấy Đồng

Chiến Hồn: Dùng trong hệ thống Thiên Thư (Xem link sau: http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=8&t=5230)

Kim Sắc Hồn Thạch: Dùng để đổi lấy tướng hồn cao cấp và Tướng hồn đặc cấp.

VD: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Nạp tích lũđủ mức 500 vàng, có thể nhận được phần quà của hai mức Nạp 100 vàng và 500 vàng

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Nạp Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

100 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài*10+Đồng*200 Vạn+Vàng*100

500 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài*40+Đồng*500 Vạn+Thể Lực*200+Công Huân*2000

1000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài*50 +Tinh Phiến*50+Hồng Tụ Hương Nang*5+99Hoa Tươi*5

2000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài*100+Tạo Thuyn Lệnh*20+Tinh Phiến*100 +Hồng Tụ Hương Nang*10+Mảnh Thần Binh Hồn Phách*10

5000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài*300+Tạo Thuyn Lệnh*40+Tinh Phiến*200+Đá Ngũ Sắc*3+Loạn Thế Hồng Nhan*30

10000 Vàng

Hoàng Sắc Lệnh Bài*500+Kim Sắc Hồn Thạch*3+Bồi Nguyên Đan*50+Đá Ngũ Sắc*5+Máy Khoan*1

20000 Vàng

Chiến Hồn*100+Bồi Nguyên Đan*100+Đá Ngũ Sắc*10+999 Hoa Tươi*1+Máy Khoan*2

30000 Vàng

Chiến Hồn*100+Bồi Nguyên Đan*100+999Hoa Tươi*1+Dược Tễ Võ cấp 9*1+Mảnh Thần Binh Hồn Phách*30

50000 Vàng

Danh Hiệu 2017 *1

80000 Vàng

TP Quạt Thiên Lôi Chân Hỏa*100 (ngẫu nhiên tăng độ trung thành Thần Gia Cát Lượng 1-5 điểm)

Danh Hiệu 2017

Hoạt động 2: Tiêu Tích Lũy Tặng Quà Hay

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi Tiêu Tích Lũy đạt đến mức nhất định, có thể kích vào Đặc Sắc  để nhận quà.

Chú ý: Trước khi hoạt động kết thúc nhất định phải kích vào Đặc Sắc để lĩnh quà, nếu không quà sẽ bị biến mất.

Tiêu Tích Lũy

Lĩnh Thưởng

100 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*10+99 Hoa Tươi*1 +Tinh Phiến*5+Thể lực*100

500 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*40+99 Hoa Tươi*5 +Tinh Phiến*10+Thể lực*200

1000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*50+999 Hoa Tươi*1+Tinh tú toái phiến*15+Hồng tụ hương nang*5+Máy Khoan*1

2000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*100+Kim sắc hồn thạch*1+Tâm Pháp*100 +Hồng tụ hương nang*10

5000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*300+Kim sắc hồn thạch*3+Tâm Pháp*200+Đá ngũ sắc*1

10000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Kim sắc hồn thạch*5+Tâm Pháp*300+Đá ngũ sắc*2

20000 Vàng

Hoàng sắc lệnh bài*500+Kim sắc hồn thạch*5+Tâm Pháp*400+Đá ngũ sắc*3+Bồi Nguyên Đan*100

30000 Vàng

Thẻ Nhân Cung Trương Lương đi theo*1

Nhân Cung Trương Lương đi theo

Hoạt động 3: Thần Long Cầu Nguyện -Chu Du & Bảo Thạch

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Nội dung: Các bạn kích vào biểu tượng Thần Long Cầu Nguyện để tham gia

Chi tiết tại link: 

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=8&t=9834

Hoạt động 4: Lắc Tài Thân Vàng Nhiều Thêm Vui

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 


Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Nội dung:  Trong thời gian hoạt động, kích vào để tham gia HĐ. Chi tiết như hình dưới:HOẠT ĐỘNG 5: LẮC QUẺ, BÁI VŨ THÁNH NIỀM VUI GẤP BỘI

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi kích ĐẶC SẮC  hoặc trực tiếp sử dụng chức năng Lắc quẻ (Cấp 70 trở lên, qua cửa Dương Tùng Phủ 1), Bái Vũ Thánh ( cấp 72 trở lên, qua cửa Dương Tùng Phủ 6) giải thưởng tăng gấp đôi.

VD: Trước đây Tế bái Thiên Hương Quả Vũ Thánh, chúc phúc được tăng 720 lần và 1000 công huân, nhưng trong thời gian hoạt động sẽ nhận được 1440 lần chúc phúc, 2000 công huân.

Hoạt động 6: Đào Báu Thêm Vui

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Nội dung: Chi tiết tại link:

http://bbs.vnwebgame.com/viewtopic.php?f=7&t=9899

Hoạt động 7: Sách kỹ năng giảm giá

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mua sách kỹ năng Tử Nữ sẽ được giảm giá, cụ thể như hình dưới.Hođộng 8: Vui Đập Trng Vàng

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 05/02 

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi thông qua Vui Đập Trứng Vàng  

để tham gia hoạt động. Người chơi tiến hành mua búa để đập trứng, đập trứng sẽ nhận phần thưởng và tích điểm. 40 vàng mua một búa, 380 vàng mua 10 búa, 3600 vàng mua 100 búa.

1. Đập trúng trứng vàng sẽ nhận 30 tích điểm, trứng bạc nhận 20 tích điểm, trứng đồng nhận 10 tích điểm. Nếu đập tự động số tích điểm sẽ chỉ nhận được 80%

2. Sau khi hoạt động kết thúc, 5 người chơi nào đạt tích điểm cao sẽ nhận thêm được quà thưởng! ( Phần thưởng sẽ gửi vào Thư sau khi hoạt động kết thúc) 

3. Chi tiết phần thường có thể nhận được: 666 vàng, dược tễ cấp 7, đá ngũ sắc, mảnh kim sắc hồn thạch, vàng, đồng, tâm pháp, bồi nguyên đan, điểm khí vận, chiến hồn, hoàng sắc lệnh bài.

Chú ý: Quà người chơi được nhận chính là quà thực tế của hoạt động.


Hoạt động 9: Tiệm mật bảo, đạo cụ khủng.

Phạm Vi: S1-S352 (Chú ý phạm vi)

Thời Gian: 00:01 Ngày 03/02 đến 23:30 Ngày 09/02 


Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động dùng bồn bảo tụ, vàng nhượng tinh, tấy luyện tướng hồn, vàng nung binh khí phổ, vàng tỏ tình hồng nhan, tầm tiên gọi thuyền rồng, dưỡng chí tôn,nâng cấp thuyền có mượn tên, quét phụ bản đều có cơ hội nhận được kim cương, thu thập kim cương để đổi quà trong Tiệm Mật Bảo.

Chú ý: Tiệm Mật Bảo tùy theo cấp của người chơi nên có một số thay đổi.

                 Người chơi có thể tới  để đổi nhé

Ban Quản Trị Phong Lưu Tam Quốc

Ngày 02 tháng 02 năm 2017